painters TUBES®
25 February 2024

EU: new TUBES issue featuring: Interview famous cartoonist in London. a painter who creates for the sake of beauty of nature. An artist who creates paintings of stunning originality. A young painter who sensationally paints like Frank Auerbach. An art gallery that failed but is now resurrecting. And 'Spike' who takes 'pay-for' vanity gallery to task to examine if they are worth the money. + full page links to some great exhibitions. SE: nytt TUBES-nummer med: Intervjua känd serietecknare i London. En målare som skapar för naturens skönhet. En konstnär som skapar målningar av fantastisk originalitet. En ung målare som målar sensationellt som Frank Auerbach. Ett konstgalleri som misslyckades men som nu återuppstår. Och 'Spike' som tar betalt för fåfängagalleriet för att undersöka om de är värda pengarna. + helsideslänkar till några fantastiska utställningar.

...Läs mer

Artiklar från detta nummer