Readly integritetspolicy

Gäller från och med den 25 maj 2018

1. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Tack för att du använder Readly! Ditt förtroende är viktigt för oss. Vi bryr oss om din integritet. Detta är vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi använder personuppgifter som du delar med oss och som vi samlar in. I korthet använder vi de personuppgifter som vi samlar in för att tillhandahålla Tjänsten och dess funktioner. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra utan ditt tillstånd.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera dig.

I denna integritetspolicy hänvisar vi till Tjänsten. Detta begrepp definieras i våra allmänna villkor. https://readly.com/eula

Läs vidare för mer detaljerad information om när vi samlar in personuppgifter, hur och varför vi använder personuppgifter och om dina rättigheter.

Readly AB (Readly), ett svenskt aktiebolag, är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Kontaktuppgifter till Readly finns under avsnitt 10 nedan.

2. NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter när du:

Skapar ett användarkonto

När du registrerar dig för Tjänsten samlar vi in de personuppgifter som du lämnar t.ex. din e-postadress, lösenord och land för att skapa ditt användarkonto.

Om du ansluter till Tjänsten genom att använda Facebook godkänner du att vi samlar in ditt användarnamn och annan information som är tillgänglig genom ditt Facebook-konto, inklusive ditt namn, land, e-postadress, födelsedatum och uppgift om kön. Vi samlar endast in den information som du väljer att dela genom dina sekretessinställningar på Facebook.

Använder Tjänsten

När du använder och interagerar med Tjänsten samlar vi in information om hur Tjänsten används. Till exempel samlar vi in information om vilket typ av abonnemang du har och hur du använder Tjänsten, t.ex. vilka tidningar du läst och markerat som favoriter.

Vi samlar även in viss teknisk information, vilket inkluderar t.ex. webbadresser, IP-adress, vilka typer av enheter som du använder för att komma åt eller ansluta till Tjänsten, uppgift om din enhets operativsystem och version av Readly-applikationen.

Om du har registerat dig för Tjänsten via någon av våra samarbetspartners samlar vi in information om betalning har skett från samarbetspartnern.

Gör en betalning

När du betalar för ditt abonnemang samlar vi in ditt namn, din adress och kortinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) som behövs för att hantera din betalning. Vi använder betaltjänstleverantörer för att hantera din betalning.

Använder webbplatsen

När du använder webbplatsen samlar vi in viss teknisk information, inklusive din IP-adress.

Kommunicerar med oss

När du kommunicerar med t.ex. när du kontaktar kundsupport eller kommunicerar med oss i sociala medier samlar vi in den information som du lämnar till oss. Detta kan inkludera ditt namn, din e-postadress och din kommunikation.

Deltar i tävlingar och undersökningar

Om du väljer att delta i tävlingar och undersökningar frågar vi efter viss information utöver vad som anges ovan. Denna ytterligare information kan vi kombinera med annan information som vi har samlat in.

3. VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för att:

Tillhandahålla Tjänsten

Det kanske är uppenbart, men vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, t.ex. för att ge dig tillgång till Tjänsten, tillhandahålla anpassat och personaliserat innehåll, rekommendationer och funktioner i Tjänsten, hantera betalningar och förhindra eller upptäcka bedrägerier. Du behöver tillhandahålla den information som vi efterfrågar när du registrerar dig för Tjänsten eftersom informationen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar den information som vi efterfrågar kan du inte använda Tjänsten.

Personuppgifter Laglig grund
 • Kontouppgifter
 • Profiluppgifter
 • Adressuppgifter
 • Mobilabonnemangsuppgifter
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de allmänna villkoren för Tjänsten.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt och för en tid om 12 månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Tjänsten.

Kommunicera med dig angående Tjänsten

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående Tjänsten, t.ex. meddela dig om uppdateringar till Tjänsten eller för att besvara frågor som du har om Tjänsten.

Personuppgifter Laglig grund
 • Kontouppgifter
 • Profiluppgifter
 • Adressuppgifter
 • Kommunikation
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de allmänna villkoren för Tjänsten.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt.

Kommunicera med dig för marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig för marknadsföringsändamål angående erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Personuppgifter Laglig grund
 • Kontouppgifter
 • Profiluppgifter
 • Adressuppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra samarbetspartners berättigade intresse av att kommunicera med dig för marknadsföringsändamål.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt och för en tid om 12 månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Tjänsten.

Analysera användningen av Tjänsten

Vi använder dina uppgifter för att analysera hur Tjänsten används, t.ex. för att samla in och analysera statistik över hur Tjänsterna används, inklusive t.ex. vilka tidningar som lästs och markerats som favoriter. Vi delar denna information på en aggregerad nivå – med andra ord på ett anonymiserat sätt – med de förlag som vi samarbetar med.

Personuppgifter Laglig grund
 • Kontouppgifter
 • Profiluppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att analysera hur Tjänsten används.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt och för en tid om 12 månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Tjänsten. Statistik och rapporter som inte innehåller några personuppgifter bevaras tillsvidare eller till dess att de raderas.

Analysera användningen av webbplatsen

Vi använder dina personuppgifter för att analysera användningen av vår webbplats, t.ex. för att samla in besöksstatistik.

Personuppgifter Laglig grund
 • Tekniska uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att analysera hur webbplatsen används.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för en tid om en (1) månad för detta syfte. Statistik och rapporter som inte innehåller några personuppgifter bevaras tillsvidare eller till dess att de raderas.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i Tjänsten

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i Tjänsten, t.ex. säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Personuppgifter Laglig grund
 • Kontouppgifter
 • Adressuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter
 • Mobilabonnemangsuppgifter
 • Betalningsuppgifter
 • Kommunikation
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i Tjänsten.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att ditt användarkonto raderas. Personuppgifter i tekniska loggar bevaras för en tid om 13 månader från tidpunkten för logghändelsen.

Utveckla och förbättra Tjänsten

Det är vårt mål att ge dig bästa möjliga digitala läsupplevelse. Vi använder därför dina personuppgifter för att utveckla och förbättra Tjänsten, t.ex. för att utveckla nya funktioner för Readly-applikationen.

Personuppgifter Laglig grund
 • Kontouppgifter
 • Profiluppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter
 • Mobilabonnemangsuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra Tjänsten.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte för den tid som är nödvändig för att avidentifiera uppgifter, testa funktionalitet och genomföra verifiering av rättningar.

Övriga ändamål

Vi kan även använda dina personuppgifter för att:

Hantera och bemöta rättsliga krav

Om det är nödvändigt använder vi dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se nedan under avsnitt 4.2.

Personuppgifter Laglig grund
 • Kontouppgifter
 • Adressuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter
 • Mobilabonnemangsuppgifter
 • Betalningsuppgifter
 • Kommunikation
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte för den tid som är nödvändig för att hantera eller bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Slutligen använder vi dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har, t.ex. bokförings- och redovisningskrav eller skyldigheter enligt dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se nedan under avsnitt 4.2.

Personuppgifter Laglig grund
 • Kontouppgifter
 • Adressuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter
 • Mobilabonnemangsuppgifter
 • Betalningsuppgifter
 • Kommunikation
Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för oss.
Bevarandetid: Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att vi ska uppfylla respektive rättslig skyldighet. Personuppgifter i bokföringsmaterial bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

4. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Nedanför beskriver vi när personuppgifter som vi har samlat in kan delas av dig eller av oss.

4.1. Personuppgifter som du kan välja att dela

Tjänsten innehåller flera sociala funktioner som gör det möjligt för dig att dela innehåll med andra. Till exempel kan du genom Tjänsten dela vilka tidningar som du har läst.

4.2. Personuppgifter som vi delar

Vi delar din information med vissa mottagare som beskrivs nedan. Mottagarna är personuppgiftsansvariga för sin egen hantering av dina personuppgifter om vi inte har angivit något annat.

Tjänsteleverantörer

För att tillhandahålla Tjänsten använder vi oss av tjänsteleverantörer. De tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga att skydda dina uppgifter.

Förlag

Tjänsten gör det möjligt för dig att läsa tidningar i ett digitalt format. För att tillhandahålla Tjänsten samarbetar vi med förlag som licensierar detta innehåll till oss. Vi delar viss information med förlagen för deras egen uppföljning, t.ex. för att ta fram läsningsstatistik. För samma syfte kan förlaget samköra information som de får med sin egen kunddatabas. Vänligen se förlagets egen integritetspolicy för information om hur förlaget behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter Laglig grund för överföringen
 • Kontouppgifter (endast namn och adress)
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att uppfylla våra avtalsförpliktelser med förlagen och förlagens berättigade intresse av att genomföra uppföljning.

Sociala nätverksplattformar

För att marknadsföra Tjänsten på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook) delar vi viss information med dessa plattformar.

Personuppgifter Laglig grund för överföringen
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Tjänsten på sociala nätverksplattformar.

Betaltjänstleverantörer

Vi använder betaltjänstleverantörer för att hantera betalningar.

Personuppgifter Laglig grund för överföringen
 • Kontouppgifter
Avtal. Överföringen är nödvändig för att hantera din betalning för ditt abonnemang.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med olika samarbetspartners genom vilka du kan abonnera på Tjänsten. För att hantera ditt abonnemang delar vi viss information med dessa samarbetspartners.

Personuppgifter Laglig grund för överföringen
 • Kontouppgifter
 • Adressuppgifter
 • Mobilabonnemangsuppgifter
Avtal. Överföringen är nödvändig för att hantera ditt abonnemang.

Övrig delning

Vi kan även dela dina personuppgifter, om det är nödvändigt, med andra mottagare för att:

 • hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten
 • hantera och bemöta rättsliga krav
 • svara på en laglig förfrågan från myndigheter enligt tillämplig tvingande lag.
Ändamål Laglig grund för överföringen
 • Hantera sammanslagning eller försäljning
 • Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera en sammanslagning eller försäljning.
 • Hantera och bemöta rättsliga krav
 • Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
 • Svara på lagliga förfrågningar
 • Rättslig skyldighet. Överföringen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för oss.

  5. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

  Vi överför och använder de personuppgifter som vi samlar in i olika länder för att tillhandahålla Tjänsten. Till exempel använder vi tjänsteleverantörer som finns i andra länder utanför ditt hemland. Personuppgifter som har samlat in inom EU eller EES-området kommer att överföras utanför och användas av våra tjänsteleverantörer utanför EU och EES-området. För att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal. Om du har några frågor angående till vilka länder dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter, eller för att begära kopia på eller information om dessa skyddsåtgärder, vänligen kontakta oss på support@readly.com.

  6. DINA RÄTTIGHETER

  Enligt dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

  Du har rätt att:

  Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

  Du har rätt att begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig. Du kan visa och ladda ner viss information som vi lagrar om dig i "Mitt konto".

  Begära rättelse

  Du har rätt att begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig. Du kan uppdatera viss information, t.ex. kontaktuppgifter, i "Mitt konto".

  Återkalla samtycke

  I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

  Begära radering

  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

  Avregistrera dig från marknadsföring

  Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från utskick genom att klicka på en avregisteringslänk i utskicket eller genom att ändra dina meddelandeinställningar i "Mitt konto".

  Begära begränsning av behandling

  Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vänligen kontakta support@readly.com om du vill utöva din rätt till begränsning. Om du har begärt begränsning av dina personuppgifter vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten till dig under den tid behandlingen av dina personuppgifter har begränsats.

  Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

  Viss användning av dina personuppgifter stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse av skäl som rör din specifika situation. I en sådan situation kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter när användningen stödjer sig på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse eller att användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera och bemöta rättsliga krav.

  Flytta din data (dataportabilitet)

  Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare. Du kan ladda ner dina uppgifter i "Mitt konto".

  7. BARN

  Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år måste du ha din vårdnadshavares samtycke för att kunna använda Tjänsten. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från personer under 18 år, utan att vårdnadshavaren har lämnat sitt samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna. Om du är vårdnadshavare och får kännedom om att ditt barn har lämnat sina personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på support@readly.com.

  8. KAKOR OCH LIKNANDE TEKNIKER

  Vi använder kakor, s.k. cookies, på vår webbplats och i Tjänsten. För närmare information om hur vi använder kakor och liknande tekniker, se vår policy för kakor. https://readly.com/cookie

  9. ÄNDRINGAR TILL INTEGRITETSPOLICYN

  Vi kan ibland göra ändringar till denna integritetspolicy. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i integritetspolicyn. I sådant fall kommer vi att meddela dig i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande i Tjänsten eller genom e-post.

  10. OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR

  Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, Tjänsten eller i övrigt, vänligen kontakta oss på support@readly.com.

  Om du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att lämna in klagomål till din dataskyddsmyndighet. I Sverige står Readly under den svenska dataskyddsmyndighetens (Datainspektionen) tillsyn.


  Org.nummer: 556921-1120

  Readly AB
  Kungsgatan 17
  111 43 Stockholm
  E-post: support@readly.com

  11. KATEGORIER AV UPPGIFTER

  I tabellen nedan finns ytterligare information om vilka kategorier av uppgifter som vi behandlar och sparar om dig.

  Kategori Exempel på uppgifter
  Kontouppgifter Konto-ID, e-postadress, land, status, startdatum, abonnemangstyp.
  Adressuppgifter Namn, adress, postnummer, stad, delstat, land
  Profiluppgifter Namn, e-postadress, födelsedatum (frivilligt), kön (frivilligt)
  Tekniska uppgifter IP-adress, version av Readly-applikationen, operativsystem, unikt enhets-ID
  Betalningsuppgifter Transaktionsdatum, belopp, mervärdesskatt, abonnemangsperiod, betalningsmetod
  Mobilabonnemangsuppgifter Telefonnummer
  Användargenererade uppgifter Lästa tidningar, favoriter, bokmärken
  Kommunikation Innehållet i din kommunikation

  Tack för att du använder Tjänsten! Vi hoppas att du gillar den!