Har du klimakteriekoll?

11 min läsning

Lätt bris eller full storm. Klimakteriet är lika varierande som individuellt, men ju mer förberedd du är desto bättre förutsättningar har du för att hantera denna period i livet.

AV MÅBRA-REDAKTIONEN

Jennie Sandberg, chefredaktör.

Vad kan Sveriges kvinnor om klimakteriet och hur påverkas vi under denna period i livet? Det ville vi på MåBra ta reda på och bad därför Novus ta tempen på kunskapen bland landets kvinnliga 40-65-åringar.

Resultatet är väldigt intressant och berättar att det finns både fördom, lärdom och kunskapsluckor kopplat till denna del av livet. Till exempel tycks vi vara inställda på fler symtom än vad som faktiskt drabbar oss. En tredjedel av de tillfrågade kvinnorna upplevde inga eller relativt små problem under perioden. Å andra sidan rapporterade nästan hälften det motsatta: besvär av mycket eller ganska hög grad.

Vi ser också symtom som det är relativt låg kännedom om, som ledvärk och depression. Samt oklarhet kring när i livet klimakteriet inträffar och hur lång perioden faktiskt är.

Som Sveriges största hälsomagasin vill vi täppa igen kunskapsglappet och hjälpa vår läsare att rusta sig inför denna naturliga, men ibland besvärliga, passage i livet.

Genom att känna till möjliga fysiska och mentala tecken och varför de uppstår blir det enklare att hantera hormonella karusellen. Många situationer kan du påverka själv, via egenvård och egenomsorg. Andra kräver extern hjälp.

Så: läs och lär med hjälp av vår omfattande guide på kommande sidor. Där vi tagit hjälp av landets ledande experter inom området. Och missa inte mabra.com/klimakteriet med filmer och ännu mer fördjupningar kopplat till detta viktiga ämne.

Ett av de första tecknen på klimakteriet kan vara att mensen blir oregelbunden. Men redan innan dess vittnar många om att de känt av till exempel sömnproblem, humörsvängningar och hjärndimma. Klimakteriet, och tiden före och efter, är en högst individuell resa som vi kan ha helt olika upplevelser av. I den här perioden förändras hormonbalansen och vissa påverkas i hög grad och i flera år medan andra knappt märker av den. Det kan också vara lätt att förväxla symtom med andra åkommor. Till exempel påverkar ju utmattning både humör, sömn och fokus, precis som klimakteriet kan göra.

En förståelse för vad som händer i kroppen kan göra det lättare att både upptäcka och hantera besvären. För vi kan både göra förändringar i vår livsstil som kan underlätta och söka hjälp för att få hormoner mer i balans. Ibland kan mätningar av olika hormoner ocks�

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar