Lag på trafikförsäkring för elsparkcyklar

2 min läsning

Många elsparkcyklar måste ha trafikförsäkring från och med 23 december 2023.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS FRÖDERBERG

Den här elsparkcyklisten gör allt rätt – kör på cykelvägen i stället för trottoaren och har hjälm. Från och med den 23 december kommer den laglydiga även ha tecknat trafikförsäkring för sin elskoter.

En trafikförsäkring innebär att den som skadas av en trafikant är garanterad att få ersättning.

– Antalet skador med elsparkcyklar har ökat under de senaste åren och regeringen ser därför behovet att skärpa reglerna och främja en säkrare användning. Dessutom ska personer som färdas i trafiken inte riskera att stå utan ersättning, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

På onsdagen beslutade riksdagen att anta regeringens lagförslag om nya trafikförsäkringsregler som bland annat innebär att elsparkcyklar måste ha trafikförsäkring från och med den 23 december 2023. Endast Sverigedemokraterna var emot – de menar att det skulle räcka med en ansvarsförsäkring.

– En trafikförsäkring är mer kostsam och med tanke på mängden olyckor med just elsparkcyklar finns en överhängande risk att premien för alla försäkringstagare oavsett fordon kommer höjas, säger Martin Westmont (SD), under riksdagens debatt.

Regeringen skriver ”att de flesta elsparkcyklar blir trafikförsäkringspliktiga”, men det tycks främst gälla tunga hyrsparkcyklar.

– Elsparkcyklar som är konstruerade för att gå i över 20 km/h måste ha trafikförsäkring – det är inget nytt eftersom de då juridiskt räknas som moped klass II, vilket redan kräver trafikförsäkring.

– För elsparkcyklar som har en specificerad toppfart mellan 15 och 20 km/h gäller bara kravet på trafikförsäkring om de väger över 25 kilo.

De nya reglerna gäller inte bara elsparkcyklar utan även alla eldrivna cyklar utan pedaler. De nya lagreglerna innebär också att maxersättningen för skador vid motortävlingar höjs och att ersättning betalas ut även om försäkringsbolaget gått i konkurs, så kallad insolvensgaranti.

Trots att regeringen skickade lagförslaget till riksdagen i september finns det ännu ingen information på de stora svenska försäkringsbolagens webbplatser. Där står det i skrivande stund att elsparkcyklar omfattas av hemförsäkringen, något som bara gäller fram till den 22 december.

Ännu erbjuder inga försäkringsbolag trafikförsäkring för elsparkcy


Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar