Så få ekoägg bör barn äta

7 min läsning

Ekoägg är snällare mot hönan men gräver djupare hål i din plånbok än konventionella ägg. Vår granskning visar att du också får miljögifter på köpet när du väljer eko. Ibland så mycket att små barn inte bör äta fler än tre ägg i veckan.

Text Jonas Ryberg Testansvarig Anna Edberg Foto Johan Arthursson

Ämnesvisning
Ämnesvisning

Råd & Rön har testat ägg från 20 svenska leverantörer, där nio bedriver ekologisk verksamhet och elva har konventionell drift. Vi har letat efter gifter i form av dioxiner, PCB och högfluorerade ämnen, PFAS. Resultaten visar tydligt att det finns problem med alla tre i ekologiska ägg och att små barn inte behöver äta speciellt många av de mer förorenade äggen för att komma upp i nivåer som EU:s livsmedelsmyndighet Efsa bedömt kan påverka hälsan på lång sikt.

Att ekoägg innehåller mer dioxiner och PCB än konventionella ägg är känt sedan länge. Det är även känt att källan är det fiskmjöl som ekohönsen får som proteinförstärkning i sitt foder. I fodret till konventionellt uppfödda höns tillsätts proteinet i stället i form av syntetiskt framställda aminosyror, men det godkänns inte i ekologisk produktion.

Under 2016 uppmärksammade Livsmedelsverket att halterna av dioxiner i ägg steg efter att fiskmjöl från Östersjön blivit vanligare i fodret. Branschen svarade genom att styra om mot fisk från andra fångstområden och genom att ändra fodersammansättningen och hur hönorna utfodras. Trots det hittar vi dioxiner i samtliga ekologiska ägg. Även i två av de konventionella äggen finns gifterna, men halterna i ekoäggen är runt hundra gånger högre. Alla ägg, även de ekologiska, har dioxin- och PCB-halter som ligger under de gränsvärden som finns inom EU.

Men jämför man i stället med de hälsobaserade rekommendationerna från Efsa blir bilden en annan. För dioxiner och PCB finns ett rekommenderat maxintag per vecka baserat på hälsoeffekter som kan uppstå efter konsumtion under lång tid. För äggen som innehåller mest dioxin, Lantägg Eko, betyder det att ett barn på tio kilo kan äta sex ägg per vecka innan den nivån nås.

Samma mönster som för dioxiner och PCB finns för PFAS. PFAS är ett samlingsnamn för en grupp med fler än 10 000 olika ämnen. Vi har i vårt test fokuserat på de fyra PFAS där det finns gränsvärden och rekommendationer satta inom EU.

PFAS är vitt spritt i miljön och det finns många källor. Vi hittar små mängder PFAS i konventionella ägg. Men när det gäller de fyra med gränsvärden finn

Denna artikel är publicerad i...
Ämnesvisning

Liknande artiklar

Liknande artiklar