Senaste nytt

10 min läsning

Redaktör: Anders Nicander Adress: Box 3067, 443 03 Stenkullen E-post: anders.nicander@fiskejournalen.se

Puckellaxen under lupp

Puckellax heter Oncorhynchus gorbuscha på latin.
Överst på bilden en hanfisk och underst en hona.
Foto: Getty Images

HALLAND Den invasiva puckellaxen kan innebära stora problem i våra ekosystem. Fiskarter som lax och havsöring har svårt att hävda sig och riskerar på sikt att decimeras.

PUCKELLAXENS FÖREKOMST i svenska vatten gör att både Länsstyrelserna och Havs och Vattenmyndigheten står på helspänn och söker ständigt efter lösningar vid en eventuell ökning av den ovälkomna besökaren som enligt SVT har spridit sig från ryska odlingar. Vi har träffat Erika Axelsson från Länsstyrelsen i Halland för en intervju.

Hur ser uppgången ut av puckellax i år?

– Vi har en kamera vid Herting, i Ätran, där har vi lyckats fånga nio puckellaxar på bild än så länge. Men tyvärr gör de höga flödena det osäkert, risken finns att det har gått upp ännu fler som vi inte har kunnat se. Trenden har annars varit att antalet har ökat för varje år, 2021 hade vi en tydlig topp och så många hoppas vi inte att det blir tal om i år.

Vet ni i vilka regioner puckellaxen finns?

– Genom ett särskilt projekt försöker vi ta reda på det tillsammans med SLU. Genom att ta vattenprover och sedan analysera dessa med hjälp av E-DNA, hoppas vi kunna ta reda på var någonstans puckellaxarna finns. Det är ganska fantastiskt, allt levande släpper DNA och då kommer det att fastna i våra filter.

Finns det några lösningar?

– För närvarande finns nog inga svar, vi tar helt enkelt rygg på norrmännen. Där finns betydligt större problem som de brottas med just nu. För närvarande har de som enda lösning att sätta upp spärrar i vattendragen och sedan manuellt håva och sortera bort puckellaxarna. På experimentnivå testas även AI-teknik som går ut på att man låter fisken passera genom tunnlar där de kan identifieras. Som du hör handlar det oavsett metod om ett enormt resurskrävande arbete.

– För vår del här i Sverige har vi ifrån kollegorna i Norge getts rådet att noggrant följa utvecklingen och ständigt uppdatera vår data. Puckellaxen leker varannat år, här i Norden verkar det som att det är tal om udda år.

Vad kan vi inom sportfisket hjälpa till med?

– Om du fångar en puckellax ta då upp den, som nystigen är det en utmärkt matfisk. Tänk på att invasiva fiskarter alltid ska slås ihjäl. Rap

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar