Varmare klimat gynnar invasiva arter – din insats behövs

4 min läsning

■ SVERIGE När hav och sjöar blir varmare blir det svårare för många av de ursprungliga djur- och växtarterna samtidigt som förutsättningarna för invasiva arter förbättras. Detta kan innebära ett allvarligt hot mot den ekologiska balansen och inhemska arter.

Redaktör: Anders Nicander Adress: Box 3067, 443 03 Stenkullen E-post: anders.nicander@fiskejournalen.se

HAVS- OCH vattenmyndigheten, HaV, gör oss uppmärksamma på det växande problemet och man ber allmänheten om hjälp med att stoppa spridningen av arter som inte hör hemma här.

– När en ny art väl etablerat sig är det oftast svårt och väldigt kostsamt att få bort den helt. Ibland, som i fallet med rovmärlan, är det till och med omöjligt, Därför är det oerhört viktigt att fokusera på förebyggande insatser. Här kan alla hjälpa till och ofta är det inte svårare än att som privatperson använda sitt sunda förnuft när man vistas vid och rör sig mellan olika vatten, säger Lina Tomasson, samordnare för invasiva främmande arter på HaV.

Det gäller att ha koll på vad man hittar och vi uppmanas bland annat att krossa vissa krabbarter. Fynd av invasiva arter ska rapporteras in på rappen.se.

HaV pekar ut en rad invasiva arter:

Kinesisk ullhandskrabba – Om du hittar en krabba i en svensk sjö så kan du vara till 99% säker på att det är en kinesisk ullhandskrabba. Det finns inga inhemska sötvattenskrabbor. Ullhandskrabban kan också leva i salt och bräckt vatten. Den har en kvadratisk ryggsköld som kan bli upp till 7 cm. Vuxna krabbors klor har ulliga borst och vita fingerspetsar. Tips: Avliva den snabbt, till exempel genom att krossa den med en sten mot hårt underlag.

Småprickig penselkrabba – Lever i havet och runt flodmynningar på västkusten. Kan bli cirka 3 cm och hanarna har en tofs med hår i ”tumvecken” på klorna. Har en kvadratisk ryggsköld med tre tänder på varje sida till skillnad från den vanliga strandkrabban som har en sexkantig sköld med fem tänder på varje sida. Tips: Avliva den snabbt, till exempel genom att krossa den med en sten mot hårt underlag.

Signalkräfta – Sprider kräftpest som är dödlig för vår inhemska flodkräfta. Finns hela vägen från Skåne i söder till långt upp i norra Sverige. Lever i sjöar, dammar och vattendrag. Att fiska signalkräfta är förbjudet i stora delar av Sverige och i övrigt hårt reglerat. Att flytta levande signalkräftor är förbjudet enligt lag. Det finns också lagkrav på att desinficera när man flyttar redskap från kräftpestsmittade områden till skyddsområden för flodkräfta. Tips: För att undvika spridning av kräftpesten, sk

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar