– del 4 av 4 –hitta rovfisken – vår

7 min läsning

Isen smälter, fåglar sjunger och båtar putsas. Våren tågar in och innan man vet ordet av är det sommar. Nu gäller det att tajma rätt och för de som jagar toppvikter är det nu under våren som krutet ska läggas. Joakim Åberg redogör för var du hittar gädda, gös och abborre när det vankas vår.

TEXT OCH FOTO: JOAKIM ÅBERG

VÅREN ÄR MINST sagt en hektisk tid för de som fiskar efter många arter. Id, mört, sarv, braxen, sutare, gädda, gös, abborre, färna, karp, nors, benlöja. Nästan alla sötvattensarter lägger sin rom någon gång under våren. Här fokusera vi på gädda, gös och abborre, men övriga arters lek är även av intresse eftersom de agerar smörgåsbord när predatorerna själva inte leker.

När exakt leken inträffar för respektive art beror på vattentemperatur och antal ljustimmar, vilket till stor del styr fiskens biologiska klocka så att leken blir lyckad. Var i landet man bor är med andra ord avgörande för att tajma fisket rätt. Ju längre norrut du kommer, desto senare blir leken då temperaturen är kallare och de ljusa timmarna färre.

PILSK FISK

I Sverige sker större delen av gäddans lek under mars – april. Leken kommer igång när vattnet når en stabil temperatur på minst åtta grader. Den äger rum främst bland vass och översvämmade gräsområden.

Var leken sker i just ditt vatten kan du enkelt lista ut. Åk runt bland grunda vassvikar och leta efter plana gräsmarker som delvis blivit översvämmade när isen smält. Gäddans lek brukar synas tydligt med en hel del plask. Stör dock inte gäddan när den är i akten utan håll ert fiske utanför lekområdena för att bibehålla fisket även för kommande generationer.

Abborren leker ungefär vid samma tid som gäddan om än lite senare, även den inne på grunt vatten, men inte nödvändigtvis i översvämmade gräsområden. Honan lägger långa spiralsträngar av ägg som den fäster på växter, grenar och vass för att äggen skall få ordentligt med syre. Även för abborren gäller en stabil vattentemperatur på minst åtta grader. Till skillnad från gäddan går abborrleken ofta obemärkt förbi. Leken sker grunt, men ändå så pass djupt att man sällan ser dem.

Gösen leker senast av dessa tre rovfiskar och kräver en vattentemperatur på minst elva grader. I mellersta Sverige sker den huvudsakliga leken under maj – juni.

Till skillnad från gädda och abborre så lägger gösen sin rom på botten och kräver ingen vegetation. De söker dock alltid hård botten så att äggen inte faller ner under löst sediment och dör av syrebrist. B

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar