Ålens resa till saragassohavet vetenskapligt belagd

2 min läsning

■ ATLANTEN För första gången har forskare kunnat följa ålens vandring genom världshaven. En gåta som förbryllat människan i tusentals år är därmed ett steg närmare sin lösning.

Redaktör: Anders Nicander Adress: Box 3067, 443 03 Stenkullen E-post: anders.nicander@fiskejournalen.se

Är de oklara bilderna kring ålen klarare nu?
Foto: Getty Images

VETENSKAPLIGA GIGANTER från Aristoteles till Freud till vår tids främsta naturvetare har fascinerats av ålens livscykel. Länge visste man inte man var den kommer ifrån och på antiken trodde man att den föddes ur gölars slam utan sexuell fortplantning och utan föräldrar. Med tiden lärde vi oss att ålen leker i Saragassoahavet men exakt var detta sker och hur det går till har vi saknat och saknar kunskap om. Likaså har ålens vandring från europeiska sötvatten och kuster till de fjärran lekplatserna förbryllat och frågorna har varit lika många som svaren.

I den vetenskapliga rapporten First direct evidence of adult European eels migrating to their breeding place in the Sargasso Sea går man igenom en del av senaste forskningen kring ålen. Man berättar bland annat att man hittat blott sju millimeter långa ållarver och drar slutsatsen att ålen lekt i ett mycket exakt definierat område några veckor innan fynden gjordes. Man kan också med vetenskaplig säkerhet säga att ålen verkligen vandrar till Saragassohavet när den är lekmogen.

Vill man läsa den vetenskapliga artikeln hittar man den på www.nature. com under rubriken Scientific reports.

70 000 danska regnbågar på rymmen

DANMARK Natten till den 12 november seglade en fiskekutter på en stor fiskodling i Stora Bält i Danmark. I samband med olyckan ska uppemot 70 000 regnbågar på 3-4 kilo ha rymt.

En snabb koll med danska kollegor visar att fiskefesten redan är i gång för danska havsöringfiskare. En regnbåge i den klassen sitter inne på en fantastisk styrka. Dessutom är det en utmärkt matfisk, för här gäller hundra procent avlivning. Regnbågarna hör inte hemma i Stora Bält och de kan mycket väl ta sig upp i de vattendrag där lax och havsöring leker för att kalasa på rommen.

Man kan fiska rymlingarna som ma

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar