– del 3 av 4 – hitta rovfisken – vinter

2 min läsning

Snö, is och kyla – äntligen vinter! Detta är kanske den mest sociala fisketiden, men också den mest utmanande. Istället för att kasta av stora ytor får du nu anstränga dig för att fiska i hål efter hål. För att inte behöva borra upp hela sjön som en schweizerost krävs förkunskap om var fisken håller hus – detta kikar Joakim Åberg närmare på i den här artikeln.

TEXT OCH FOTO: JOAKIM ÅBERG

STÅNDPLATSER OCH BETEENDEMÖNSTER för gädda, gös och abborre under vintern är likt senhösten. Vattentemperaturen har nu gått ner ordentligt och i stort sett hela vattenmassan är cirka fyra grader, när det sedan knäpper till på riktigt blir ytvattnet så kallt att det fryser. Växtligheten har till stor del försvunnit och bytesfisken har sedan en tid tillbaka gått ut djupare och bildat stim för att skydda sig.

När isen lägger sig avtar aktiviteten hos vattenlevande organismer. Insekter finns nu endast sparsamt och eftersom isen förhindrar ljus att nå vattnet så decimeras även växtplankton och djurplankton. Mat för planktivorer och insektsätare går alltså ner drastiskt och så även tiden de spenderar på att söka föda.

Isen gör även att syretillförseln i vattnet begränsas. Bytesfisken står under vintern mestadels stilla, sparar energi och väntar på bättre tider. Gösen, abborren och gäddan har dock lika mycket mat som innan, men även här är aktiviteten något dämpad och huggperioderna är färre än under den varmare årstiden.

SVÅRTYTT EKOLOD

Mindre abborre och mört har rört sig ut från växtligheten under hösten och bildar nu istället täta stim i närområdet. De befinner sig ofta extremt bottennära under vintern, troligtvis för att ge ytterligare en dimension av skydd från predatorer. Ekolodet kan bli svårt att tyda, då både bytesfisk och predatorer ibland står så tätt mot botten att man helt enkelt inte ser dem med hjälp av vanligt 2D-lod. ”Side Imaging”, 360- eller framåtseende ekolod är nu långt mer effektivt, men med is på sjön är det

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar