Variera form och djup

7 min läsning

En våtmark eller damm med naturligt utseende får man genom oregelbundna former och varierande djup, gärna med en strandzon. Det skapar bra förutsättningar för växtlighet och djurliv.

TEXT SUSANNA ROSÉN FOTO SUSANNA ROSÉN, SHUTTERSTOCK

HANDBOKEN // Vatten i trädgården

En damm med såväl strandzon som grunda partier är gynnsam för djurlivet. Till vänster i bild växer iris.

VATTEN I trädgården gynnar djurlivet. Groddjur och insekter, som trollsländor och dykare, flyttar in. Fåglar och pollinerande insekter, som bin och humlor, hittar vatten att dricka. Har man en naturtomt kanske en del av trädgården är naturligt sank och allt man behöver göra är att gräva ur och eventuellt leda vatten mot det sanka området. Annars får man gräva ur för en damm. Genom att ha en flack strandzon till dammen innan den djupare delen börjar – samt att dammen också har grunda partier – får man områden som fungerar mer som våtmark, det vill säga ett sankt parti som är översvämmat vår och regniga somrar. Om man bara har en liten tomt eller en balkong, kan det räcka med ett litet fågelbad för att göra det mer trivsamt för djurlivet.

VÅTMARKER ÄR artrika och genom att skapa ett blött område i trädgården bidrar man till att öka den biologiska mångfalden. I naturen är våtmarker en bristvara, både i Sverige och i resten av världen. På 300 år har 21 procent av världens alla våtmarker försvunnit för att öka jordbruksarealen. I Sverige är det däremot skogsbruket som har drivit på. Man räknar med att ungefär hälften av alla våtmarker har försvunnit genom utdikning.

Stora förlorare är djur som behöver vatten för sin fortplantning, som olika groddjur, det vill säga grodor, paddor och salamandrar, samt insekter som har sitt larvstadium i vatten. Nu kan ju inte ett blött hörn eller en liten damm i trädgården kompensera för all utdikad mark, men varje litet bidrag hjälper till.

Som bonus får man en trädgård som sjuder av liv, och har man riktig tur får man höra kväkande grodor på våren.

BÄSTA SÄTTET att skapa en naturlig våtmark är att utgå från en naturlig sänka där jorden är dåligt dränerad. Titta efter var jorden är blötast och var fuktälskande träd, som al och sälg, trivs. Gör sedan platsen ännu blötare genom att gräva ur och låta den fyllas upp med vatten som rinner till. Våtmarken kanske inte kommer att hålla vatten hela sommaren, utan mest tidigt på säsongen, precis som i naturen. Även om platsen syns tydligast på våren är sommar och tidig höst bättre tidpunkt att gräva. Då brukar grundvattnet vara på låg nivå

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar