Arkitektur

Arkitektur


Senaste utgåva publicerad
2018-06-08
Om Arkitektur:
Tidskriften Arkitektur sätter arkitekturen på pappret. Kärnan i tidskriften har i över 100 år varit presentationerna av den samtida svenska arkitekturen. Det är utifrån de konkreta byggda projekten som vi bygger tidskriftens innehåll. I Arkitektur finns det professionella, synligast i projektpresentationerna där vi letar oss ner på en detaljnivå som du inte hittar någon annanstans. Men vi förmedlar också arkitekturens genomslagskraft och drivkrafter. Vad den gör med sin omgivning, vilket samhälle den blir till i och vilken syn på verkligheten den förmedlar. Vår förhoppning är att tidskriften Arkitektur ska fortsätta att vara en av den intressantaste vägarna in i arkitekturen. Och att du ska vilja följa med.
Visa merMagazines

Över 3 314 Tidningar

Över 3 314 svenska & internationella tidningstitlar

Devices

Obegränsad läsning

Läs alla våra magasin för endast 99 kr per månad bekvämt i din surfplatta, smartphone eller dator.

Something

Ingen bindningstid

Ingen bindningstid. Du kan när som helst pausa eller säga upp ditt medlemsskap.