Magasin Måltid

Magasin Måltid vill lyfta fram eldsjälar och goda exempel inom den offentliga gastronomin. Tidningen kommer ut med 6 nummer om året.

...Läs mer