Så påverkar ljuden din hälsa

4 min läsning

Vi vänjer oss ofta vid ljuden omkring oss. Till slut kanske vi inte ens uppmärksammar bullret utanför fönstret. Men även om vi inte tänker på det så påverkar det vår hälsa. Bullerforskaren förklarar hur.

AV BIRGITTA LINDVALL WIIK & SANDRA HIORT FOTO: TT, PRIVAT

Buller, bång & skönsång:

Välj själv vilka ljud du vill omges av – så gott det går!

Ljud. Vi omges av det mest hela tiden, om det så bara är ett svagt susande från vinden eller dovt surrande från någon pryl som går på el. Väldigt sällan har vi det helt tyst omkring oss.

Vilka ljud vi hör varje dag kan påverka våra liv en hel del. Ljud har en förmåga att påverka humör och framkalla känslor. Att välja rätt läten att lyssna på kan alltså spela en roll i vårt välbefinnande. Inte minst när det kommer till stressnivåer. Harmoniska ljud och mjuk musik kan till exempel hjälpa oss komma ner i varv. Medan buller, ljud som vi upplever som negativt, både stressar oss och kan ge hörselskador. För att inte tala om långvarigt buller, som vi alltså utsätts för en längre tid.

– Det orsakar stress, sömnsvårigheter och i förlängningen kan det ge oss högt blodtryck och olika typer av hjärt-kärlsjukdomar, övervikt och fetma samt diabetes typ 2, säger Göran Pershagen som forskar om bullrets skadliga inverkan på människor.

Han fortsätter förklara:

– Vi kan mäta högre nivåer av kortisol, som är ett stresshormon, hos personer som utsätts för buller. Buller under sömnen vänjer vi oss aldrig vid. Dagtid kan vi lära oss att tolerera det ständiga oljudet, men det betyder inte att det är ofarligt då heller.

Mest störande har buller från flygplan visat sig vara.

– Men även spårtrafik och spårtrafiksbuller gör oss sjuka. I flerbostadshus är grannars musik och stök också störande, liksom fläktbuller om det exempelvis ligger en restaurang i bostadshuset. I större städer är det svårt att hitta ett kvarter utan skadligt buller.

Vill man ha tystnad menar Göran Pershagen att det är i fjällen man ska befinna sig. Då det där är så tyst att tystnaden kan upplevas som öronbedövande.

– Men där bor ju inte så många människor. De flesta av oss bor i städer som hela tiden förtätas. Och fler och fler utsätts för skadligt buller. Det finns bostadsområden som har störningar från såväl vägtrafik som spårvägstrafik och flyg, det är nästan outhärdligt att vistas i en sådan miljö.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att högsta tillåtna bullernivå från vägtrafik intill fasaden på hus ska vara högst 50 decibel.

– I Sverige har vi höjt gränsvärdet

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar