Bamse brevsida

2 min läsning

Hej!

Alla är vi mer eller mindre bra på olika saker, och jag tycker det är viktigt att alla ska få möjlighet att klara av saker utifrån sina förutsättningar.

I den här tidningen kan du läsa om Pigga-Kott som har dyslexi. Det betyder att hon har svårt att koppla ihop bokstäver och språkljud vilket gör det svårt för henne att läsa. Samtidigt har Pigga-Kott en utomordentlig fantasi och hon älskar att hitta på berättelser. Men hur ska hon kunna skriva ned dem när det är så svårt att skriva?

På sidan 16 kan du läsa Bamses skola om dyslexi och här nedan berättar Lisa Marx mer om dyslexi för dig som är vuxen.

Bamsehälsningar,

Hej Lisa, vad jobbar du med?

– Jag är speciallärare med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Förutom det praktiska arbetet med mina skolelever, handleder jag personal, föreläser och utreder barn med läs- och skrivproblematik.

Varför är det så viktigt att alla barn får lära sig läsa?

– Tillgång till en väl fungerande läs- och skrivförmåga och ett rikt språk är både en fråga om rättvisa och demokrati. Att kunna läsa är att få möjlighet att resa runt i fantasins värld och skapa egna inre bilder oberoende var du växer upp.

Vilka är de tydligaste tidiga tecknen på att man har dyslexi?

– Finns det dyslexi i familjen ska man vara extra uppmärksam. Det kan visa sig på olika sätt. När till exempel min son var liten märkte jag tidigt att han var lite sen i talet. Han förstod allt, men att säga orden var svårare och han undvek längre, komplicerade ord. I förskoleklassen märks det ibland att några barn inte är intresserade av ljud/bokstäver trots lekfull, strukturerad träning och många repetitioner. Barnen fastnar senare i ljudning och uppnår inte ”läsflyt”.

Vilken hjälp tycker du man ska få i skolan om man har dyslexi?

– Skolan har skyldighet att lära alla barn läsa. En utredning är inget villkor för stödundervisning, utan barnets behov ska styra. Efter samtal och observation med specialläraren bör de som behöver erbjudas

Denna artikel är publicerad i...