Läkaren:– att få en diagnos återkallad är sällan lätt

1 min läsning

● Antalet barn som får en neuropsykiatrisk diagnos som adhd eller autism har ökat kraftigt under 2000-talet. Men de senaste åren syns en ny trend: allt fler som fått en diagnos som barn vill få den avskriven som vuxna.

– De senaste tre åren har vi fått omkring en förfrågan i veckan, de flesta verkar komma från unga vuxna som tidigare i sina liv har fått en adhd- eller autismdiagnos, men inte längre känner igen sig i diagnosen och vill få en omprövning, säger Sophia Eberhard, chefsöverläkare i barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne.

Eberhard menar att det idag finns vetenskapliga belägg för att en mindre del av alla som fått en diagnos som barn inte längre uppfyller diagnoskriterierna som vuxen. Studier har visat att mellan fem och sju procent av alla barn och unga har adhd.

Bland vuxna är det färre, tre till fyra procent.

– Vi räknar med att ungefär tio procent av dem med adhd eller autism inte längre uppfyller kriterierna för de diagnoser de fått i barndomen. Det kan i sig vara ett lidande att leva med en diagnos man inte känner igen sig i men som tidigare kanske betraktats som livslång.

Men att få en diagnos återkallad är sällan lätt. Då krävs en ny bedömning inom barn- och ungdomspsykiatrin, där resurserna är knappa.

Det kan dröja år innan en ny utredning blir aktuell. Mottagningen i Region Skåne öppnade våren 2023 och drivs som ett forskningsprojekt. Man vill bland annat ta reda på vilka som vill bli av med sina diagnoser och varför. Ett team med specialistläkare och psykologer samtalar och går igenom

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar