Lyckad summering

2 min läsning

Anna G Tufvesson, chefredaktör annag.tufvesson@alltomtradgard.se

FOTO: PETER KNUTSON

Det lackar mot jul och nyår och även Allt om Trädgård-året är snart slut. Ett år då vi firat att vi fyller 30 gröna år, och då vi har fått ta emot massor av underbara Allt om Trädgård-minnen från er läsare. I varje nummer har vi publicerat något av dem och på sidan 10 finns det sista för denna gång. (När vi fyller 40 tar vi gärna emot fler!) När vi nu lämnar minnena får ni istället gärna höra av er med önskemål om läsning framåt! Vad saknar ni i mixen? Vad har vi skrivit för lite om, eller missat helt?

För precis ett år sedan lovade jag att vi – på begäran från många läsare – skulle visa fler trädgård från högre zoner. Och jag lovade att vi – på begäran från naturen – skulle prata ÄNNU mer om den viktiga biologiska mångfalden.

Utfallet? Jo, nästan hälften av de publicerade hemma hos-trädgårdarna låg i zon 4 och uppåt, majoriteten av dem i zon 5 och däröver. Till exempel Sara Sandqvists fantastiska blomeldorado i Piteå (zon 5) i nummer 11, Andrea Wijks dignande grönsaksodling i Arvidsjaur (zon 7–8) i nummer 12 och Ylva Öjes rosträdgård utanför Malung (zon 6–7) i nummer 9. Begreppen biologisk mångfald och pollinatörer nämndes i runt 75 olika sammanhang; i notiser, reportage och intervjuer. Vi publicerade 19 artiklar med utgångspunkt i biologisk mångfald, ur olika synvinkar, till exempel Handboken om våtmark i nummer 12 och flera artiklar om trädens betydelse. (Alla artiklar finns att läsa i appen Arcy!)

Betänker man då att Allt om Trädgård kommer ut 16 gånger per år blir det ett (tycker jag) bra utfall, det vill säga runt varannan trädgård i en zon högre än 3 och i snitt minst en artikel om biologisk mångfald i varje nummer.

Och självklart kommer vi att fortsätta spegla den mångfald som trädgårdslivet innebär – geografiskt och stilmässigt såväl som biologiskt. Så även i detta nummer! Vi

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar