Kolla ph-värdet först!

10 min läsning

SPECIALFRÅGA: TORVFRI SURJORDSRABATT – GÅR DET?

pH-mätare för jord finns att köpa i både fysiska trädgårdsbutiker och webbutiker.

FRÅGA: Går det att få till och bibehålla en surjordsrabatt utan att använda torv? Hur går man till väga, och vilka växter trivs i sur jord? Gunnar BANDERS SVARAR: Ja det går, men det är ett ständigt pågående arbete om man väljer att göra det på en plats som inte lämpar sig. Om man har en kalkrik jord från början kan det bli väldigt arbetsamt att upprätthålla ett lågt pH-värde i jorden (även om man skulle använda torvprodukter), eftersom kalken i den omkringliggande jorden med tiden läcker in. Har man ett sådant läge är det mindre jobbigt och mer hållbart att odla andra växter.

Innan du sätter igång att anlägga en surjordsrabatt är det därför bra att ta reda på vad du har för förutsättningar från början. Ordet ”sur” i surjordsrabatt syftar på ett lågt pH-värde. Det är alltså en bra idé att börja med att göra ett pH-test. Det ger dig en utgångspunkt och det påverkar hur mycket du sedan behöver arbeta för att få goda förhållanden.

pH-värde

Jordens pH-värde är ett mått på hur sur eller basisk jorden är. Det avgörs på en skala mellan 0 och 14. Ett pH under 7 (som är neutralt) räknas som surt, och ett värde över 7 är basiskt. Det man mäter när man mäter pH är mängden fria vätejoner. Ju lägre pH desto högre koncentration vätejoner i marken.

Tillvägagångssätt

Före plantering tillsätter du rikligt med organiska material som sänker pH-värdet i rabatten. Det kan vara ekblad, barr, barkmull utan torv, flis och bark från barrträd. Allra bäst är en mix av trädgårdskompost och ek- eller bokblad. Det är bra om det är delvis nerbrutet och det får gärna vara blandat med gödsel.

Ju högre pH-värde du hade i jorden från början, desto tjockare lager med sur jordförbättring behöver du tillsätta. Lägg också på så tjockt lager att markytan höjs 20–30 centimeter. Detta gör man eftersom det organiska materialet kommer att brytas ner över tid, och då sjunker hela planteringen. Har du naturligt lågt pH-värde kan du gärna ändå blanda ner lite i jorden till cirka 20 centimeters djup. Man kan fylla på med mer material efter några år, men det är inte bra om buskar och perenner hamnar allt för djupt i och med påfyllningen. pH-värdet i rabatten bör ligga mellan 4,5–6. Det finns grupper även inom surjordsväxterna som tål lite högre pH, men genom att sikta på den lägre


Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar