Välj passande växter

7 min läsning

Ska de gröna väggarna bestå av klippta eller friväxande häckar – kanske vara vintergröna? Eller passar klätterväxter bättre? Handboken lotsar dig rätt.

TEXT SUSANNA ROSÉN FOTO SUSANNA ROSÉN, THERESIA KÖHLIN, SHUTTERSTOCK

1. En hög häck av sibirisk lärk ger en hög, bakre fond mot uteplatsen. 2. En avenbokshäck och portaler med klätterrosor skapar spännande passager. Avenbokens gyllenbruna blad sitter kvar hela vintern. 3. Vitalbaklematis ’Paul Farges’ är snabbväxande och klär snabbt in en spaljé till en blommande grön vägg.

FÖR ATT EN trädgård ska kännas som ett grönt rum behövs golv att gå på och tak som ger skugga. Genom att även lägga till gröna väggar bestående av häckar, buskage och spaljéer med klätterväxter, som ramar in delar av trädgården, går det att skapa ytterligare dynamik. Om man inte kan se hela trädgården på en gång uppstår spänning. Att dela in trädgården i flera mindre rum gör en stor tomt mer ombonad. Det blir som att anlägga flera trädgårdar i trädgården, och om man vill kan man ge varje rum ett eget tema. Ett klassiskt exempel är den brittiska besöksträdgården Sissinghurst där alla trädgårdsrum skiljer sig åt i stil och färg. Det mest berömda rummet är den Vita trädgården, där alla växter blommar i vitt, med en matchande mulliganros som tronar i mitten.

Även en liten trädgård kan göras mer spännande med hjälp av små vrår och avgränsningar. När man inte ser vad som döljer sig bakom en grön vägg ter sig trädgården mycket större än den egentligen är. En vägg behöver inte vara rak utan man kan gärna skapa böljande linjer eller klippa en häck i spännande former.

Vägg av vedartade växter

Väggar kan vara häckar eller buskage. Vilka växter som lämpar sig som vägg beror på olika faktorer, som växtzon, jordmån och tomtens storlek. Vissa häckar, som måbär och avenbok, kan hållas smala, medan en granhäck, även om den klipps, kan bli ganska bastant med åren. Väljer man istället en friväxande häck (som inte klipps), exempelvis rosor eller syrener, som rumsavdelare måste man ge dem betydligt mer plats.

Buskage kan skapa avskildhet, och en berså blir en privat fikavrå som man kan krypa in i. En friväxande häck kan egentligen bestå av vilka buskar som helst, och kan behöva gallras emellanåt. Man kan också blanda buskar med olika blomningstid för att få en mer utdragen blomtid.

En klippt häck som vägg fungerar också som en fin fond, och bildar en stram kontrast mot lite yvigare perennplanteringar. En klippt häck kräver mer skötsel än en friväxande och behöver beskära

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar