Så bygger du klimatsmart och energieffektivt

2 min läsning

Att bo i ett hus med låga energivärden och hållbara material är denna höst kanske mer aktuellt än någonsin. Carolina Wikström och Ana Garcìa-Avello Méndez från prisbelönta arkitektbyrån Asante berättar vad du ska tänka på om du vill bygga riktigt energisnålt.

Text: Tobias Christoffersson

Att minska vår klimat- och miljöpåverkan är något många i samhället strävar efter idag. Den elpriskris vi dessutom upplever i år och energiprislägets högst ovissa utveckling framöver har ytterligare ökat nödvändigheten av att minska vår energiförbrukning så mycket vi bara kan.

FÅ KONTROLL OCH MINSKA DINA KOSTNADER

För alla villa- och husägare är en mycket stor del av energiförbrukningen och -kostnaderna knutna till boendet. Du som bygger nytt eller funderar på det har stora möjligheter att minimera din elförbrukning från början genom att välja ett hus med energisnåla och hållbara lösningar.

– Det finns kanske de som tänker att det är för osäkra tider nu för ett så stort projekt som att bygga ett nytt hus. Tänk istället att ett lågenergihus eller passivhus är ett sätt att få kontroll över din energisituation och en möjlighet att minska dina energikostnader väldigt mycket, säger Carolina Wikström, arkitekt på byrån Asante som specialiserat sig på att skapa klimatsmarta villor och småhus med design av hög kvalitet.

ARKITEKTRITAT GER OPTIMALA LÖSNINGAR

För dig som vill bygga så energisnålt som möjligt kan det vara en god idé att välja ett arkitektritat hus framför ett färdigt modulhus från en ”husfabrik. Carolinas kollega Ana Garcìa-Avello Méndez förklarar varför:

– Med ett hus som är ritat särskilt för dig eller din familj och era behov och som tar hänsyn till förutsättningarna på plats är möjligheterna mycket större att hitta optimala lösningar som tar hänsyn till såväl funktion och estetik som hållbarhet, säger Ana och ger ett par exempel:

• ENERGIEFFEKTIV PLANLÖSNING Varje kvadratmeter kostar. Med en planl

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar