Design som bjuder naturen till bords

1 min läsning

Kärleken till rustika och massiva matbord, som framhäver träets former, är mycket stor. Men det finns lika många undergrenar och kvalitetsnivåer som antalet möbelmakare och designers. Allt fler inredare efterfrågar en mer elegant och omsorgsfull nivå på det rustika, och därför sätter vi strålkastaren på borden av Joel Bäckström, på Bäckström Woodwork.

Text: Tom Swales

Allt fler hem och företag väljer att specialbeställa matbord, beror på flera samverkande faktorer:

– Dels vill man ha formatet anpassat efter platsen, dels vill man ha något mer personligt. Men det handlar också om ett större intresse för hållbarhet, kvalitet, genuinitet och naturen.

Genom att låta trädets naturliga former få framträda, får borden en enorm variation, eftersom varje trästycke har sitt unika tumavtryck.

– Visst. Utöver det kan jag tillföra mer karaktär med oljor, pigment och bets i valda nyanser. Jag kan även låta två vackra träslag mötas, som ek och alm. Dessutom kan man fräsa hål och urtag för spännande inslag av exempelvis masurbjörk. Naturliga sprickor kan bindas samman med fjärilsblock.

MÅNGA STILBEGREPP

I den rustika möbelstilen möter man begrepp som exempelvis ”live edge”, vilket syftar på att bordets kant behåller stammens kontur, i stället för att raksågas. ”Slab table” förekommer också, vilket innebär att hela bordsskivan är gjort av ett enda stort trästycke. Ibland nämns även ”epoxy resin”, som är en gjuten transparent plastmassa i träets sprickor och mellanrum.

Joel Bäckström och partnern Sofia arbetar med en högre finish. De undviker helst plaster,

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar