Klimatsmart mat med klimato

2 min läsning

Som du kanske har märkt så klimatberäknar vi numer alla våra recept. Detta är tack vare ett nytt samarbete vi har tillsammans med Klimato, så att du enkelt kan se hur klimatvänlig vegomaten är. Vi ställde några frågor till Klimato om just mat och klimat.

TEXT: MATTIAS KRISTIANSSON

Vad är det ni på Klimato jobbar med?

— Kort och gott så erbjuder vi en tjänst för att beräkna, kommunicera och rapportera klimatpåverkan från mat. Med Klimato kan man lära sig att laga mer klimatsmart mat och inspirera till att göra klimatsmarta val med vår klimatmärkning. Ungefär en tredjedel av världens alla växthusgasutsläpp kommer från matsektorn, och genom att äta mer klimatvänliga måltider kan vi tillsammans göra en stor skillnad för vår planet!

Vad är det ni kommer att hjälpa oss på VEGO med?

— Vi kommer att stärka era kunskaper om förhållandet mellan mat och klimat, se över hur vi kan skapa smarriga vegorätter som har så liten klimatpåverkan som möjligt, och så klart dela allt detta med VEGO:s underbara läsare!

Hur fungerar det när man räknar ut en måltids klimatpåverkan?

— För att klimatberäkna recept är det bara att lägga till de ingredienser som ingår, specificera mängd, ursprungsland och om ingrediensen är ekologisk eller ej – och vips så har du ett klimatvärde! All forskning och data som ligger bakom varje ingrediens är gömt bakom kulisserna i Klimatos smidiga web-app.

Vad innebär egentligen kg CO2e och hur funkar Klimatos märkning?

—Till skillnad från många andra klimatmärkningar så använder Klimato en kvantitativ märkning som förutom symbolerna för låg, medium, och hög även visar klimatpåverkan i kg CO2e. Just denna enhet “kg CO2e” står för “kilogram koldioxidekvivalenter” och är ett mått på de samlade växthusgaser som genererats under hela livscykeln av en produkt.

Vad brukar en normal måltid ha för klimatvärde och var borde vi ligga?

— En genomsnittlig svensk lunch eller middag har ett värde på 1,7 kg CO2e. För att nå de globala hållbarhetsmålen måste vi ner under 0,5 kg CO2e enligt WWF:s definition för en hållbar måltid som kallas One Planet Plate.

Det kan ju vara lite svårt att förstå hur man ska tänka och det är lätt att det blir k

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar