”det ska vara lätt att komma igång”

8 min läsning

Otaliga är de vandrare, klättrare och paddlare som stiftat bekantskap med Staffan Ekholm. I böcker och som guide har han inspirerat till äventyr – men det är i skolan han sett mest effekt av friluftslivet.

TEXT MATS WIGARDT FOTO JOHAN MARKLUND

En första fjälltur, på Sonfjället i Härjedalen, gjorde Staffan Ekholm redan som fem-sexåring med sina föräldrar. Han minns sin mammas brandgula anorak, utsikten över skogen och nyfikenheten på de björnar han hade hört talas om.

Ett frö av längtan hade såtts, som kommit att prägla Staffan för livet. Fjällvärlden har blivit hans andra hem.

Idag är Staffan Ekholm en skrivande äventyrsguide, som genom sina böcker nått ut till betydligt fler än dem han personligen mött och handlett i över tre decennier. Hans mål är ett friluftsliv för alla, där själva naturupplevelsen är viktigare än prestationen.

Sedan 1999 driver Staffan Stockholms Guidebyrå, som enligt hemsidan fokuserar på ”upplevelse och utbildning för privatpersoner och grupper i samklang med miljön.”

– Mina syften med guidebyrån var dels att bidra till en professionalisering av en ganska vildvuxen bransch, dels att ta bort trösklar för att börja med friluftsliv – bland annat genom att enbart ta kroppen, vinden och vågorna till hjälp för att ta sig fram. Och alltid med hög säkerhetsmarginal, säger Staffan.

Deltagarna är av alla de slag. Vissa vill hitta nya vänner, andra kan mycket men vill lära sig mer, en tredje kategori vill utmana sig själva eller har tröttnat på att vara rädda för höjder eller trånga utrymmen.

– Där kan jag faktiskt bidra med egna erfarenheter och närma mig deras rädslor och fobier med respekt, säger han.

NATUREN ÖPPNADE FÖR SAMTAL

Jag möter Staffan Ekholm på ett kafé nära Gärdet i Stockholm. Det är tidig förmiddag mitt i veckan och det vilar ett stillsamt lugn över gatan utanför fönstret. Det går att ana höstens ankomst, himlen är kyligt blå och de skuggande lövträden visar upp plötsliga inslag i rött och orange.

Staffan balanserar en kopp kaffe fram till bordet. Några försiktiga artighetsfraser inleder, men efter bara någon minut har vi hamnat i en spännande diskussion om hur de barn han mött under sina år som idrottslärare fick honom att förstå vilket fantastiskt redskap friluftsliv är för att må bra, både fysiskt och mentalt. Han nämner särskilt barnen med koncentrationssvårigheter, som kunde hitta lugn och fokus i naturen. Att

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar