Stf avvecklar fjällstugan gåsen

1 min läsning

Förkortade öppettider, stängda restauranger, färre bäddar – och fjällstugan Gåsen avecklas helt. Det blir förändringarna när Svenska Turistföreningen ansöker om ny markupplåtelse i Jämtland/Härjedalen.

Foto: STF

Svenska Turistföreningens avtal för markupplåtelse i Jämtlands- och Härjedalsfjällen går ut vid årsskiftet, och många har spänt väntat på besked om vad som ska hända därefter. Ska till exempel någon fjällstuga eller -station slå igen? STF har förhandlat med de berörda samebyarna Tåssåsen, Mittådalen och Handölsdalen, och den 31 augusti lät dessa tillsammans meddela att man kommit överens om följande:

* Öppettiderna på STF:s fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen förkortas, för att minska störningar under särskilt känsliga perioder för renhållningen, till exempel kalvningen. De fjällstationer och fjällstugor som ligger i områden utan farbar väg (Sylarna, Blåhammaren, Helags, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren) kommer vintertid att stänga i slutet av april och öppnar sommartid först den 1 juli (15 juli för Sylarna).

* Fjällstugan Gåsen stängs permanent. Ett av husen vid stugplatsen skrivs över på Handölsdalens sameby, för att freda ett större område runt Bunnerfjällen för renarna och främst kalvarna.

* Restaurangen på Blåhammaren Fjällstation stängs och antalet bäddar halveras till 30 stycken.

* Sylarnas Fjällstation minskar antalet bäddar med 25 procent och senast 2028 stänger restaurangen.

* På Helags Fjällstation stänger restaurangen senast 2028.

På nämnda tre fjällstationer blir butik med enklare utbud samt självhushållskök kvar.

Läs mer om förändringarna, och hur STF själva motiverar dem, på svenskaturistforeningen.se.

MER PÅ WEBBEN!

På utemag

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar