Vem har rätt till fjällen?

21 min läsning

Djupa konflikter. Heta känslor. Olika åsikter om vem som har mest rätt till vidsträckta naturområden i norr. Finns det en framtid där friluftsliv och rennäring kan samexistera? Den frågan söker vi svaret på.

TEXT KARIN WALLÉN

Foto: Getty Images

Vi hade nog trott att vi skulle veta vid det här laget – hur Svenska Turistföreningens närvaro i Jämtlandsfjällen kommer att se ut framöver. Men de förhandlingar med samebyarna som pågått i ett par år, är fortfarande inte klara och har nu pausats över sommaren.

Bakgrunden till att arrendeavtalen för fjällstationerna och fjällstugorna nu omförhandlas, är att antalet besökare i området har ökat och att samebyarna upplever att störningarna gör det betydligt svårare än tidigare att bedriva renskötsel. När länsstyrelsen för tre år sedan larmade om missnöjet, var det inledningen på många och långa sittningar med de fyra samebyarna i JämtlandHärjedalen för STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm. Sedan dess har mycket hänt bakom stängda dörrar, men vilka förändringar STF kommer att föreslå i sin nya ansökan vet vi inte i skrivande stund.

Blir det mindre service på fjällstationerna? Färre stugor? Rentav någon station som avvecklas? Något annat sätt att begränsa antalet besökare i området? Många är de som undrar hur förslagen kommer att se ut.

Maria Ros Hjelm kan ännu inte säga något om hur diskussionerna gått, men hon medger att det är en historisk situation för STF. I grunden handlar det om organisationens syn på sin roll i fjällvärlden, och hur den påverkar rennäringen.

– Vi kan inte göra allt. Men vi kan göra det vi har rådighet över, säger hon, angående att samebyarna känner sig trängda.

I friluftskretsar råder både oro, hoppfullhet och en viss mån av ”popcornpoppning” i väntan på nytt avtal och vilka reaktioner det kan utlösa. Men det är inte bara i Jämtland som diskussionerna går högt och lågt om hur man ska hantera intressekonflikter i fjällvärlden. Faktum är att det bubblar, rentav kokar, lite här och där.

Vi kan omöjligen redovisa allt i den här artikeln, eller låta alla komma till tals – så stor är frågan. Dessutom är den glödhet och känslig, vilket gör att vissa personer vi har pratat med inte vill uttala sig med namn i Utemagasinet. Bilden vi ger kan omöjligen vara fullständigt komplett eller rättvis ur allas perspektiv, men vi vill i alla fall göra ett försök att besvara grundfrågorna: Vad handlar allt det här egentligen om? Vilka intressen krockar? Och hur kan konflikten lösas?

FRILUFTSLIVET FÅR ANPASSA SIG

För

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar