Säkerhet & utmaningarmed batterielektriska maskiner

8 min läsning

Säkerhet & utmaningarmed batterielektriska maskiner

Batterielektriska fordon blir allt vanligare även inom entreprenadbranschen. Med deras ökande popularitet väcks det också frågor om de potentiella riskerna för både maskinförare, personer i fordonens närhet samt egendom. Risker som måste tas på allvar men utan att överdrivas. Trucking har tagit hjälp av brandingenjör Per-Ola Malmquist för att om möjligt räta ut några frågetecken.

Av Ralph Andersson (text och foto)

Brandingenjören Per-Ola Malmquist driver sedan 2006 webbsajten Utkiken.net som arbetar med omvärldsbevakning för MSB och ett stort antal räddningstjänster runt om i Sverige. Ett område han hårdbevakar är just bränder i litiumjonbatterier.

Vid förra sekelskiftet var många fordon eldrivna. Dessa var dock inte lika bränsleeffektiva som fordon med förbränningsmotor och hade en mycket begränsad räckvidd.

Under 1900-talet tog därför bensin- och dieseldrivna fordon över marknaden tack vare sin högre effektivitet och längre räckvidd. Tillgängligheten av billig olja var också till fördel för de fossila bränslena.

Litiumjonbatterier

Diskussionen när förbränningsmotorn kom var ungefär densamma som i dag: hur ska denna nya energikälla hanteras på bästa – och säkraste – sätt? Då gällde det bensin och diesel, i dag gäller det litiumjonbatterier.

– Man kan dra paralleller i dagens debatt direkt tillbaka till 1900-talets början när bensinbilarna kom. Brandchefen i Berlin undersökte statistiken och jämförde elautomobiler med bensinautomobiler och insåg att bensinautomobilerna var fruktansvärda för de brann mycket mer än elautomobiler.

Orden är brandingenjören Per-Ola Malmquists. Vi befinner oss på Helsingborgs brandkårsmuseum där han förutom att underhålla historisk brandkårsutrustning även hanterar historiska dokument för Brandhistoriska sällskapet och Riksantikvarieämbetet. Sedan 2006 driver P-O även webbsajten Utkiken.net som arbetar med omvärldsbevakning för MSB och ett stort antal räddningstjänster runt om i Sverige. Med andra ord är han väl insatt i så väl historia som nutid.

Utvecklingen går fort

P-O berättar att brandkårerna i början av 1900-talet fick lära sig hantera bränder i bensin- och dieselfordon efter hand. Vilket är precis vad man gör i dag när det gäller litiumjonbatterier. Då, precis som nu, var det kommersiella intressen som ledde utvecklingen.

– Och de frågar sällan vilken kunskap räddningstjänsten behöver ha för att hant

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar