Triss i skogen

9 min läsning

Storskogen är inte bara full av träd. Mellan stammarna hittar vi många fabrikat och modeller av skogsmaskiner. Endast några få tillverkare överlevde dock åren på 1960-talet när utvecklingen av lunnare, skotare, fällare och läggare gick för högtryck. Den här gången sätter vi strålkastarljuset på en trio av svenska tillverkare. Hemek från Hede, TEG från Umeå samt Vilhelmina Mek. Verkstad.

AV LARS VON ROSEN

Hemek 9111 lastar 10 ton. Volvomotor på 80 hk. Tillverkades åren 1975-1976 i 121 exemplar.

Vi börjar resan med ett besök i Härjedalen och orten Hede. I slutet på 1980-talet fick jag träffa direktör Per Herbestam som arbetat både hos ASJ Parca samt Volvo BM. Han var en tid anställd vid Hemek för att genomföra en företagsrekonstruktion.

Per förklarade år 1988 strategin för Hemek så här: ”Genom ständigt förbättrade tillverkningsmetoder liksom effektivare produktion, ska företaget stärka sin ställning på marknaden. Hemeks maskiner måste motsvara högt ställda kvalitetskrav.”

– Det höga kostnadsläget i skogen liksom framstegen med konvertering av jordbrukstraktorer, bidrog i hög grad till den snabba utvecklingen av mekaniserade transporter inom skogsbruket, enligt Per.

Ändå råkade företaget ut för ett antal ägarbyten innan verksamheten togs över av Tigercat från Kanada år 2000. Tolv år senare upphörde tillverkningen av skogsmaskiner hos Hemek i Hede.

Per Herbestam skrev en historik om Hemek som jag kunde ta del av. Den innehåller både produkter, ägarbyten, samarbeten och mycket annat.

Dunder-Calle stormar in

Vi rullar tillbaka i tiden och stannar vid året 1962, då innovatören Carl Larsson deltog med liv och lust i utvecklingen av skogsmaskiner hos ÖSA i Alfta. När kostymen blev för trång och hans olika projekt inte passade in vid ÖSA-företagets utveckling, valde Calle våren 1962 att starta egen tillverkning mitt i skogs-Sverige. Bolaget fick namnet Hede Mekaniska.

Men var kom smeknamnet Dunder-Calle ifrån? Jo, under 1940-talet hade Calle, uppväxt i Hedeviken, alltid full gas på sin motorcykel. En gång bar det sig inte bättre än att han körde genom isen men lyckades trots allt klara livhanken. Han kallades därefter Dunder-Calle av ortsborna. Pappan var både skogsarbetare samt smed. Calle Larsson avled 67 år gammal år 1990 och hans namn lever kvar som den store innovatören inom svenskt skogsbruk.

Blygsam start

Tack vare Carl Larssons mångåriga erfarenhet med utveckling av skogsmaskiner, val

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar