Okonventionell tysk stjärna

10 min läsning

När den på 1970-talet presenterades för massorna väckte den stor uppmärksamhet. Inte minst för sin ovanliga konstruktion. Här är historien om MB trac.

Text: Per Thunström Foto: Arkiv

DJUPLÄSNING

FLERA OPERATIONER. En MB trac 65/70 i vårbruket på Gotland 1975, med en tre meters frontmonterad Överum Pendy pendelharv och en bakmonterad Tume kombisåmaskin.

MB trac gjorde sin entré på den stora tyska DLG-lantbruksmässan i Hannover 1972. Konstruktionen var okonventionell och den väckte stor uppmärksamhet bland besökarna och alla teknik-förståsigpåare. På ramen kunde redskap fästas i lyftarmar och det fanns dubbla kraftuttag både fram och bak, och dessutom fanns ett mindre lastutrymme bakom hytten. Något som även var speciellt för traktorn var den rymliga säkerhetshytten med god ventilations- och värmeanläggning, och som även var försedd med ett passagerarsäte.

På denna DLG-mässa fanns samtidigt andra tillverkare som premiärvisade sina nyheter av det som kunde kallas systemtraktorer och som var byggda för fleroperationer. Förutom MB trac presenterades då även Deutz Intrac och Kramer Allrad 1014. Det nyväckta intresset för sådana konstruktioner berodde på att arbetskraften blev allt dyrare under 1960-talet och det europeiska jordbruket hade kommit in i en allt snabbare rationaliserings- och mekaniseringsfas. Att kunna göra flera arbetsoperationer vid samma överfart över fältet var en stor arbetsbesparing, som gjorde att maskiner som kunde klara flera moment samtidigt hade börjat bli allt mer aktuella. I Tyskland, där flera tillverkare långt tidigare hade satsat på redskapsbärare, exempelvis Lanz och Fendt, såg man att dessa lättare och mindre utvecklade typer inte längre räckte till.

Nya idéer började komma med andra typer av system. Sedan många år hade Mercedes-Benz redan Unimog i produktion. Det var i och för sig en lyckad konstruktion som med tiden funnit många användningsområden, men det som från början varit tänkt som en maskin som skulle kunna användas i lantbruket hade istället kommit att få allt större användning inom andra områden. Mot senare delen av 1960-talet efterfrågades därför en maskin som skulle göra något mer anpassat för deras förhållanden. Det koncept som MB trac nu hade att erbjuda hade man börjat skissa på redan 1967 och styrelsen för företaget hade därför tagit ett beslut under våren 1968 att utveckla en traktorkonstruktion som skulle vara bättre ämnad för lantbruksändamål. För att vinna tid och vara ration

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar