Marin karriär, historia, statskunskap, ekonomi – och friluftsliv en kung med ett spännande cv

1 min läsning

Marin karriär, historia, statskunskap, ekonomi – och friluftsliv EN KUNG med ett spännande cv

Kung Carl Gustaf är allmänbildad som få. Intresset för bilar, friluftsliv, viltvård och scouting kom redan tidigt. Musik, konst och – matlagning är andra intressen. De första stegen i utbildningen till kung skedde i förskolan på Kungliga slottet och den 8 september 1951 kom han med sin mor Sibylla till Broms skola i Stockholm. Resten är som man brukar säga historia – en kunglig utbildningsväg utan motstycke.

AV: ANITA SAMING FOTO: TT

Kung Carl XVI Gustaf har en mycket bred utbildning blandad med teori och praktiska kunskaper.

Kung Carl Gustafs cv

På sin 21-årsdag uppvaktades Carl Gustaf ombord på minfartyget Älvsnabben som är på besök i Dublin.
Teori och praktik lade grunden till en bred kunskap

Utbildning 1952

Förskola på Kungliga slottet i Stockholm.

1953

Broms privatskola vid Tysta gatan, Stockholm.

1959

Sigtuna Humanistiska läroverk.

1962

1966

Konfirmation i Borgholms kyrka på Öland.

Studentexamen.

1966–68

Militärtjänstgöring.

1968

Sjöofficersexamen. Kronprinsen genomgick senare Försvarshögskolans chefskurs. Den marina utbildningen kompletterades med befälsuppgifter ombord på flottans fartyg.

1968–69

Akademiskt utbildningsprogram med kurser i historia, sociologi, statskunskap, finansrätt och ekonomi vid Uppsala universitet. Nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Praktiska samhällsstudier

Efter utbildningsåren följde ett specialkomponerat program med studiebesök vid statliga och kommunala myndigheter, industrier, fabriker, laboratorier och skolor. Kronprinsen studerade domstolsväsendet, sociala organisationer och institutioner, fack- och arbetsgivarföreningar. Särskild tonvikt lades på riksdagens, regeringens och utrikesdepartementets verksamhet.

Internationella studier

För att få internationell erfarenhet deltog kronprinsen i arbetet vid Sveriges ständiga representation vid FN i New York och Sida i Afrika. Han tillbringade även en längre tid i London, vid Hambro’s Bank, Svenska Ambassaden och Hambro’s Bank, samt i Frank

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar