Spelet bakom orde n

21 min läsning

I tysthet försvinner vissa ord ur ordböcker och lexikon. När synen på varumärken och allmänspråk krockar blir lösningen ofta att stryka det omstridda ordet. Därför är numera lego historia i ordböckerna.

Av ANDERS SVENSSON Foto JOHAN ARTHURSSON

YRA DAGAR FÖRE julafton fick Anna Gezelius ett mejl. Inom tio dagar skulle Institutet för språk och folkminnen lämna besked om huruvida lego skulle ändras eller strykas ur den digitala versionen av Lexin, ett lexikon som ges ut av myndigheten.

– Det kändes som att det var väldigt bråttom, minns hon.

Anna Gezelius är enhetschef på Institutet för språk och folkminnen. Då – strax före jul 2022 – var hon också ansvarig för Lexin. Brevet kom från Westerberg & partners advokatbyrå som representerar Lego group i Sverige. Invändningarna gällde presentationen av lego, ’uppsättning figurer av plast som passas in i varandra (varunamn)’. Enligt Legos företrädare var Lexins hantering ett brott mot varumärkeslagen.

Anna Gezelius ställdes inför två alternativ – antingen att radera lego eller att skriva ordet med versaler och lägga till formuleringen ”LEGO® – ett registrerat varumärke som innehas av LEGO Group”. En knapp månad senare mejlade hon sitt slutliga svar till advokatbyrån: ”Nu har vi helt enkelt plockat bort termen Lego från Lexin, och med det antar jag att frågan är löst.”

F– Lexin är ett invandrarlexikon som man använder för att lära sig svenska. Lego är ett ord som är bra att kunna men det är ju inte ett essentiellt ord. Det hade varit värre om det hade varit ett basord som man måste ha med i ett invandrarlexikon, säger hon.

Myndigheten valde att inte ta strid i domstol. En sådan rättsprocess hade kunnat bli både dyr och tidsödande. Dessutom var det uppenbart att den befintliga informationen skulle anses otillräcklig enligt varumärkeslagen.

– Det är ju deras lagliga rätt att kräva det här. Men om effekten blir att man plockar bort ordet så kan man ju fundera på om inte alla förlorar på det. Om någon slår på lego i Lexin nu så får man inte veta vad det är. Det är ju det som är det sorgliga. Man bör skilja på när någon gör intrång på ett varumärke och när någon bara lyfter ordet i ett lexikon, säger Anna Gezelius.

MEN DET VAR inte bara utgivarna av Lexin som fick brev från Westerberg & partners advokatbyrå. Ett liknande brev skickades till Svenska Akademien som ger ut Svenska Akademiens ordlista, SAOL, och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO. I den senaste upplagan av SAOL, s

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar