Så enkelt är inte valet mellan de och dem

15 min läsning

Sex av tio tycker att det är enkelt att göra rätt på de och dem. Men nästan lika många gör fel ställda inför en lite svårare mening. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen.

Av ANDERS SVENSSON Illustration BJÖRN ÖBERG

En KLAR MAJORITET – hela 63 procent – anser att det är ganska eller mycket lätt att göra rätt på de och dem i skrift. Bara 12 procent tycker att det är ganska eller mycket svårt. Övriga skriver för det mesta dom eller upplever att valet varken är lätt eller svårt.

För att undersöka hur det faktiskt stod till med kunskapen fick deltagarna också berätta vad som var korrekt i sex exempelmeningar. Fyra av meningarna förmodades vara enkla för dom allra flesta. Det visade sig stämma. Över 80 procent valde rätt alternativ i testmeningarna ”Vi körde de/ dem till stationen”, ”Jag fick boken av de/dem”, ”Nu går de/dem bästa filmerna på bio” och ”Vem sa det till de/dem?”.

– Man kan nog ändå säga att svenska folket har en rätt bra bild av hur bra dom är på att hålla skillnad mellan de och dem, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

MEN EN FRÅGA ställde till det rejält: ”De/dem följde vi hem”. Bara 44 procent valde det korrekta svaret dem.

– Det är inte förvånande eftersom det här är en mening som kräver mer syntaktisk analys. Om man inte har redskapen för att göra den och identifiera vem som gör vad med vem blir det svårt. Det är också mycket vanligare att subjektsformen de kommer tidigt i meningen och objektsformen dem senare. Det i sig är en oerhört förenklad metod som en del verkar ha lärt sig i skolan men här leder den fel, säger Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

På den här frågan är det fler som har grundskola eller gymnasium som högsta utbildning som anger det korrekta svaret dem. Personer som har läst på högskola eller universitet går oftare i fällan och svarar felaktigt de.

För övriga testmeningar var rollerna ombytta. Då väljer dom som pluggat på högskola eller universitet i något större utsträckning rätt alternativ.

DEN SJÄTTE FRÅGAN var något av en slamkrypare: ”Jag köpte mat åt de/dem som kom på festen”. Språkvården anser att både de och dem är riktiga. Men det är bara 11 procent som svarar att båda alternativen är rätt. Hela 48 procent tycker att dem är korrekt medan 37 procent säger de. Svar på de eller dem kan knappast beskrivas som felaktiga – men det är uppenbart att den linje som språkvården driv

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar