Våtbäddar – ett klimatsmart sätt att anlägga en plantering

2 min läsning

Ibland kan man vilja plantera törstiga växter i ett varmt och soligt läge. Låt inte dåliga förutsättningar begränsa din odling. Trädgårdsmästaren Katja Halvarsson tipsar om en användbar metod för att kringgå problemet.

Av KATJA HALVARSSON

BAKGRUND

Enkla våtbäddar har använts av hobbyodlare i flera decennier. Det är inte sällan man hittar presenningar nedgrävda i marken under rabatter på gamla kolonilotter. Vissa lägen har inte rätt förutsättningar för plantering eller odling. Det kan vara under stora träd och buskar med konkurrerande rotsystem, på stenig mark som rullstensåsar eller nyanlagda trädgårdar på schaktmassor. Vissa växter kräver dessutom mer fukt än andra.

Sedan tio år tillbaka har Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala förespråkat, samt anlagt våtbäddar på det egna universitetsområdet.

Metoden har också blivit allt vanligare i offentlig miljö tack vare dess fördelar både miljömässigt och ekonomiskt. Växterna utvecklas snabbare och man spar in på skötselkostnader till följd av mindre ogräsrensning under etableringsfasen.

METOD

Ett sätt att kringgå problemet är att anlägga en våtbädd som fungerar som en självbevattnande kruka i större skala. Våtbäddar kan göras på mer eller mindre avancerade sätt. De kan vara upphöjda ovan mark, delvis nergrävda eller helt nergrävda.

Olika dräneringssystem kan installeras beroende på hur stor risk det är för trädrötter att leta sig in i planteringen. Alla metoder går ut på att man fodrar planteringsgropen med en plast- eller gummiduk. På detta sätt förhindrar man effektivt inväxning av de omgivande trädens rötter och vatten hålls kvar under torra perioder.

KLIMATSMART

Dagens klimatförändringar med långa torra perioder ställer högre krav på hur vi anlägger våra trädgårdar och hur vi tillvaratar våra resurser. Vattnet är en av de viktigaste komponenterna för att få en frodig växtmiljö. Det är inte längre hållbart att vattna med renat kranvatten, så vi får hitta andra metoder att tillhandahålla och använda oss av regnvatten.

Vi kan självklart samla vatten i tunnor och tankar, men våtbädden är en metod som kräver mindre arbetsinsats på lång sikt. Användning av plast i trädgården är inte något vi strävar efter idag, snarare undviker, men som vattenhållande material finns inte så många alternativ. Här går miljövinsten genom vattenbesparing före nackdelarna med plast.

Våtbädden behöver naturligtvis vatten då och då, men inte så ofta. Det kan räcka med att fylla på den med n

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar