Racestripe Magazine Readly Exclusive
17 December 2022

Nummer 24 av Racestripe Magazine är ett tjockt julnummer på 106 sidor. I tidningen finns en lång artikel av Stanley Dickens där han berättar om sin barndomsidol Waldemar Stener. Vi har besökt Guggenheim i Bilbao och Moderna Museet i Stockholm för att utröna om bilar är att betrakta som konst? Av bara farten har vi också tittat på sköna bilar som Lamborghini Miura, Lotus 33, Gunnar Nilssons Lotus 78, Conny Ljungfeldts nya Lipton-Escort och en Alfa GTV för modsport. Läs mer på http://www.racestripe.se/

...Läs mer

Artiklar från detta nummer