Populär Astronomi
20 December 2021

Möt projektledaren för det svenska bidraget till James Webb-teleskopet i en unik intervju, läs om de nya upptäckterna av exomånar och om teleskopen som ska utforska universums gammastrålning. Populär Astronomi är Sveriges ledande populärvetenskapliga tidskrift om astronomi och rymdfart. Vi tycker att universum är fascinerande – och något som är värt att förklara, bevaka och utforska. Utkommer med 4 nr/år.

...Läs mer