Chockbantad lojakt i södra sverige

19 min läsning

Årets kvot för licensjakt i södra Sverige har chockbantats till totalt 27 lodjur i de fem berörda länen. 2023 var kvoten i det södra rovdjursförvaltningsområdet 86 lodjur. Länsstyrelsen förväntar sig nya direktiv om lägsta miniminivå.

Anders Ljung

En minskning med två tredjedelar i söder och en marginell ökning i mellersta förvaltningsområdet. Förväntningar om nya mininivåer och beslut om att fler lodjur ska finnas i södra Sverige har gett en jojo-tilldelning.
FOTO: GETTY IMAGES

Minskningen på mer än två tredjedelar ses av Jägareförbundet som ett tecken på att lodjursförvaltningen hamnat i en osund berg- och dalbana när besluten om mininivåer för lostammen ligger på länsnivå.

I Östergötland är lokvoten för jaktstarten den 1 mars, fyra lodjur mot 28 förra året. I mars får högst två honor som kan få ungar fällas i länet.

Bantningen av licenskvoten motiveras med att det kommer ett beslut om ett nytt förvaltningsmål för lostammen i Östergötland. För närvarande ligger målet på sju familjegrupper. Enligt den senaste inventeringen från 2022/2023 fanns det 13,5.

Jönköping hamnar på nio mot 17 förra året. Max tre vuxna honor för fällas i år. Den senaste inventeringen i länet gav att det då fanns 13 familjegrupper, vilket motsvarar cirka 70 lodjur.

– Licensjakten genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former så att lodjurspopulationen ska fortsätta ha en gynnsam status i Jönköpings län och i Sverige, säger enhetschef Henrick Blank på länsstyrelsen i Jönköping i ett pressmeddelande.

FLER LODJUR I SÖDRA SVERIGE

– Den svenska rovdjurspolitiken säger dessutom att rovdjursstammarna ska minska i delar av Sverige där de är som tätast, vilket gör att vi förväntar oss att Naturvårdsverket i år kommer att besluta om att fler lodjur ska finnas i södra Sverige. Detta är det huvudsakliga skälet till att antalet tilldelade djur är färre i årets jakt jämfört med förra i året, tillägger han.

I Kronoberg är bantningen ett lodjur från nio till åtta. I det länet blir jakten avlyst om tre vuxna honor fällts.

Målet är att Kronoberg ska ha minst fem familjegrupper. Enligt senaste inventeringen hade länet 11,8 familjegrupper, vilket motsvarar minst 65 lodjur.

Kalmar län får den största minskningen, där kvoten på 32 lodjur 2023 minskats till sex lodjur.

Målet för Kalmar är att ha fyra till åtta familjegrupper.

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar