Exportera och skriv ut

8 min läsning

Sista delen av vår skola handlar om vad du kan göra med dina bilder när bildbehandlingen är klar och det är dags för leverans eller utskrift.

TEXT: SARA ARNALD

Lightroom-skolan del 3

Gör eventuell beskärning av din bild innan den levereras.

När du har importerat, sorterat och behandlat dina bilder kan du använda Lightroom Classic för att exportera dina bilder. I den här delen ska vi titta närmare på hur du kan använda Lightroom för att leverera bilder i olika format från dina råfiler eller arbetsfiler, men också för att göra utskrifter eller skicka bilder och påsiktskartor för urval.

Med dina råfiler och arbetsfiler samlade i Lightroom är det enkelt att få en överblick, och batch-funktionerna med förinställningar gör att exporter i flera olika format går lekande lätt. Allt är dock inte perfekt. Lightroom är bra på att automatisera uppgifter och därmed spara dyrbar tid – men ibland saknas den noggrannhet som man kan behöva, eftersom det finns brister i precisionen i hanteringen av leveransfärger och slutskärpning.

EXPORT I BIBLIOTEKSMODULEN

Det vanligaste sättet att leverera bilder är att använda Lightroom Classics biblioteksmodul, där vi tidigare importerat, sorterat och märkt upp våra bilder. I fönstrets nedre vänstra hörn finns knappen Exportera. Samma funktion kan du nå genom att markera önskade bilder, hålla ner höger musknapp och sedan välja Exportera.

Denna möjlighet att ”batcha” många bilder på en gång är en av Lightrooms superkrafter. Dessutom finns det möjlighet att göra flera exporter parallellt. Till exempel kan du från en grupp bilder exportera fullstora bilder i ett okomprimerat format samtidigt som du sparar jpeg-filer i skilda storlekar för olika plattformar.

Glöm inte att beskära bilderna efter tycke och smak i önskat höjd/breddförhållande på Framkallafliken före export. Värt att veta är att även beskärningsfunktionen för bilderna i biblioteket är icke-förstörande, så du kan när som helst återgå till originalformatet.

När du väljer Exportera öppnas ett nytt fönster där du får definiera olika parametrar. Det finns möjlighet att välja exportplats – till exempel en katalog på en hårddisk – och att ge bilderna nya filnamn. Vid export kan du välja att låta Lightroom indexera de exporterade filerna och därmed ta in dem i databasen. Personligen tycker jag att det kan bli rörigt eftersom en bild ofta levereras i många olika format.

Sedan måste du välja bildformat, eventuell komprimeringsgrad (kvalitet) och leveransfärgrymd. Om du vill leverera till en mindre färgrymd – till exempel sRGB – så