Det första decenniet– och dessförinnan

10 min läsning

Det är dags att sammanfatta 1900-talets bilutveckling, alltså tio hela decennier från 1900 till 1990-talet. Hur och varför har bilarna utvecklats som de har gjort? När togs intressanta tekniksteg och vad ledde de till? Vad utmärker till exempel en typisk 1910-talsbil? Och om man är intresserad av att skaffa sig ett historiskt hobbyfordon, vilken körupplevelse av bilar från olika perioder kan man förvänta sig?

TEXT & FOTO HANS JARTOFT

Med fulladdade batterier kan bilen köras i ungefär fyra timmar, eller cirka 10 mil.

Så här några år in i det tredje decenniet under 2000-talet har Classic motor börjat skriva om fordon som har tillverkats under det tidiga 1990-talet. Vi har därmed ett helt sekel av klassiska bilar och motorcyklar att berätta om. Jo, nog tillverkades det några få bilar redan innan år 1900, men det var under 1900-talets första decennium som automobiler så sakta började tillverkas i lite större antal.

Före år 1900 var självgående fordon ytterst sällsynta, så låt oss först kort titta tillbaka till tiden före 1900. Redan under 1770-talet byggde Nicolas-Joseph Cugnot en bastant ångdriven trehjuling. Den var intressant och kan möjligen ha gett idéer till dem som senare kom att bygga ånglok. Men konkurrera med hästdragna vagnar, det kunde den egentligen inte. Den var helt enkelt för klumpig och osmidig för det.

Hundra år senare, 1870 i Österrike, byggde Siegfried Marcus en självgående förbränningsmotorbil. Han ansågs under många decennier vara bilens uppfinnare, fram till dess att ett mörkt kapitel i den tyska historien tog över. Då sopades Siegfried Marcus minne undan och istället blev Carl Benz framlyft som bilens fader.

Det fanns dock fler personer än Siegfried Marcus som utvecklade bilar före Benz. Ofta var det elbilar och det ska ha byggts enstaka exemplar i många olika europeiska länder under 1800-talet. En av de senare och mer kända är Gustave Trouvé som 1881 rullade genom centrala Paris, körandes sin trehjuliga elbil.

Det som ändå gjorde Benz lite speciell var att han byggde inte bara en bil utan flera, för försäljning. Idag kan man då och då hitta sentida replikor av Benz trehjuling från 1886. Benz framgång blev något som fler började uppmärksamma, inte minst i USA där ordet automobil började bli känt. Under 1890-talets senare hälft gjorde väldigt många vagnmakare försök med att ha en självgående hästlös vagn i sitt sortiment.

År 1900 sägs det i USA ha funnits över 100 tillverkare av självgående hästlösa vagna

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar