Hotet mot bilhobbyn engagerar svenskarna

1 min läsning

Fram till den 4 december kunde vem som helst vädra sina åsikter för EU om ELV-frågan, som just nu är det mest akuta hotet mot bilhobbyn. Det visar sig att svenskarna, sett till folkmängden, engagerar sig mest.

TEXT: EMANUEL GYLLING FOTO: MATTIAS LARSSON

Den 4 december stängde EU lådan för åsikter. Fram till dess fick alla och envar möjlighet att lämna feedback om EU-förslaget att omvandla ELV-direktivet till en förordning.

Och under hösten har den här frågan verkligen engagerat. Särskilt i Sverige.

Som vi berättade i förra numret av Bilsport har MHRF och flera andra organisationer inom fordonshobbyn lyft frågan och fört fram den via media samt egna kanaler.

Detta verkar ha gett resultat. Enligt statistik från EU har det inkommit 874 svar från privatpersoner, företag och organisationer med mera. Merparten av dessa (76,54 procent) kommer från EU-länder.

Mest engagerade

Allra mest engagerade är polackerna. Hela 450 svar har lämnats från Polen, motsvarande 51 procent av alla inkomna.

Sett till totalen är Sverige på andra plats med 179 svar (20 procent). Men då ska man ha i åtanke att Polen är ett tätbefolkat land med drygt 37 miljoner invånare (2001). Sveriges invånartal är drygt tio miljoner, så sett till folkmängden är vi klart mer engagerade än polackerna i frågan.

På en hedrande plats i topplistan över inkomna åsikter hittar vi Finland (58). Därefter Tyskland (52), Belgien (49), Frankrike (13) och Norge (9).

Vi ser ett par saker till som sticker ut i EU:s statistik över va

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar