Utmana din inre perfektionist – 3 övningar

1 min läsning

Även om det fortfarande krävs fler studier på området har kognitiv beteendeterapi (KBT) och internetbaserad KBT (IKBT) hittills visat upp goda resultat. Behandlingen kretsar mycket kring praktiska övningar.

MIA ZETTERMARK FREDRIK FALK

”Lite skit i hörnen… who cares?”

1 Skifta perspektiv

En övning kan vara att fråga andra hur de gör i vissa situationer, vilka krav de har på sig själva och hur de tacklar ett misslyckande.

– Det är vanligt bland perfektionister att man föreställer sig att alla andra också försöker eftersträva samma standard som man själv, och då får man en ganska felaktig bild av verkligheten, säger Alexander Rozental.

Att inse att den bild man har inte stämmer kan bli en viktig ögonöppnare.

2 Våga misslyckas

En annan övning är att lära sig stå emot sina impulser. Brukar man exempelvis korrekturläsa sina jobbmejl tio gånger kan en övning vara att läsa igenom mejlet en enda gång och sedan helt enkelt tvinga sig själv att skicka i väg det.

– Och då får man stå ut med oron att man kanske blir negativt bedömd av andra. Det kan vara väldigt svårt och ångestväckande. Men oftast visar det sig att ingen lägger märke till det, att den katastrof man trodde skulle inträffa uteblir.

3 Omformulera självkritiken

En tredje övning handlar om att få perspektiv på sin egen självkritik. Perfektionister har lätt att kritisera sig själva när något går ”fel”, ofta utifrån en felaktig idé om att självkritiken ska få en att göra ännu bättre ifrån sig nästa gång, säger Alexander Rozental.

– Ett sätt att vända denna

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar