– vi måste våga fråga

2 min läsning

EXPERTEN:

fallen där en förälder dödar sitt barn. Handlingen att döda sitt eget barn kallas filicid. Läkaren Henrik Lysell har forskat kring våld i nära relationer och doktorerat vid Karolinska institutet. Tillsammans med andra forskare har han undersökt samtliga fall av filicid i Sverige under åren 1973-2008. Syftet var att studera om de skiljer sig från andra fall av dödligt våld.

– Vi såg att svårare psykiatrisk sjukdom som depression, psykos eller personlighetsstörning är en stark riskfaktor när det gäller filicid. Särskilt om man vårdats för självmordsförsök eller självskadebeteende. Jämfört med andra vuxna som är dömda för mord eller dråp är detta fem gånger vanligare bland föräldrar som dödar sina barn, säger han.

Filicid skiljer sig också från andra typer

● Att en förälder dödar sitt eget barn är mycket ovanligt, och samtidigt svårt att förhindra.

Varje år dödas omkring fem barn av en förälder i Sverige. Flera av dödsfallen har uppmärksammats stort i media och två har legat till grund för lagändringar, som Lex Bobby och Lex Lilla Hjärtat, för att försöka förhindra liknande tragiska händelser.

Radioprogrammet ”Kaliber” har kartlagt de tio senaste fallen där en förälder har dömts eller är misstänkt för att ha orsakat sitt barns död. I samtliga fall har myndigheter fått varningssignaler om föräldern innan barnen dött. Bland annat via orosanmälningar och utredningar hos socialtjänsten, uppgifter i vårdnadsutredningar eller utredningar inom psykiatrin. Fallet med mordet på Sara Thanes son Nord är alltså annorlunda i jämförelse.

Däremot hade Nords föräldrar separerat, vilket är en faktor i ungefär hälften av av mord och dödligt våld genom att förövaren ofta tar sitt liv i samband med händelsen.

– I drygt 42 procent av fallen i den aktuella studien begick föräldern självmord efter att ha dödat sitt barn, säger Henrik Lysell.

En annan skillnad jämfört med andra mord är att det i föräldraförövaren i vissa fall kan finnas en tanke om att det är barmhärtigt att döda ba

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar