Många har gått över till konstgödslad jord

11 min läsning

SPECIALFRÅGA: PYRALIDLÄGET

GÄSTEXPERT:
Lena Israelsson, trädgårdsjournalist, författare, grönsaksodlare och odlingsguru.

FRÅGA: Jag är jättesugen på att anlägga en varmbänk med stallgödsel, men är tveksam på grund av risken för pyralider. Man hör inte så mycket om det längre. Hur ska jag tänka?

Lisbeth W

LENA SVARAR:Att det inte talas så mycket om pyralider betyder inte att problemen är lösta, även om de på sina håll har minskat. För den som vill göra en varmbänk av stallgödsel och halm ställer det definitivt till med problem.

Pyralidrester kan finnas i all slags naturgödsel. Detsamma gäller halm. Säkert är det bara om djuren har utfodrats med ekologiskt foder och ekohalm. Eller om lantbrukaren har full koll på vem som levererat halm och foder, och att det inte har sprutats med pyralider. Ett alternativ till halm i varmbänken kan förstås vara torra löv. Även de alstrar värme i varmbänken vid nerbrytningen.

Liten ljusning

När det gäller jord och gödsel som säljs i trädgårdshandeln ser det lite ljusare ut. Delvis för att jordföretagen nu storsatsar på konstgödslade jordar, och att många fritidsodlare tyvärr har varit tvungna att gå över till dem för att slippa pyralider.

Samtidigt har flera jordtillverkare minskat mängden hönsgödsel. Tyvärr inte alltid tillräckligt för att man ska slippa pyralider, men skadorna blir inte lika kraftiga. Ni minns säkert bilderna på de missbildade tomatplantorna, med toppskott som rullat ihop sig till knutor. Så ser det inte ut idag. Typiskt är istället att tomatplantans övre grenar böjer sig nedåt till en krok, som påminner om kroken på en galge. Det drabbade mig förra året när jag skolade om tomatplantor. Att det handlade om pyralidförgiftning bekräftades vid analys.

Fagerhults Torv har 2023 lyckats skapa en giftfri jord som kan användas som planteringsjord. De har ersatt all hönsgödseln i jorden med kompost samt den Krav-godkända produkten Biofer, som består av animaliska restprodukter från livsmedelsindustrin. Det fina är att man samtidigt blandat upp jordarna med 20 procent träfiber, vilket i sin tur minskar användningen av torv.

De torvfria jordarna är med stor sannolikhet också pyralidfria. Synd bara att de inte är lika användbara som de torvbaserade jordarna. De fungerar bra vid plantering av träd, buskar och perenner, men inte till sådd, plantuppdragning och odling av tomatoch andra grönsaker.

Jag hoppas förstås o

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar