Blunda inte för demenssjukdomar

1 min läsning

Demenssjukdomar finns mitt ibland oss och kan drabba vem som helst. Liselotte Björk på Demensförbundet berättar om tecknen du ska vara uppmärksam på och hur du kan hjälpa en vän eller anhörig med demens.

Text: Tobias Christoffersson Bild: Scandinav Bildbyrå

Demens är en folksjukdom som blir allt vanligare. Mellan 130 000 och 150 000 människor lever med en demenssjukdom i Sverige idag, och det är inte bara äldre: Cirka 10 000 av de demenssjuka idag är under 65 år.

– Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Även om det främst är äldre som drabbas, så hör demens inte till det vanliga åldrandet utan är en sjukdom som drabbar hjärnan, säger Liselotte Björk, ordförande för Demensförbundet, en intresseorganisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga med ett hundratal lokalföreningar runtom i landet.

TIDIGA TECKEN PÅ DEMENS

Demenssjukdomar förknippas oftast med minnesförsämring, men det finns flera andra tidiga symptom att vara uppmärksam på. Att börja dra sig undan från umgänge, att inte riktigt hänga med i samtal och ha svårt att hitta rätt ord när man pratar till exempel. Att tappa intresset för sådant man tidigare tyckt var roligt, att ha svårt att fokusera och fatta beslut, eller svårigheter att hitta i sin omgivning och problem att utföra vardagliga sysslor.

– Alla dessa tecken kan också vara symptom på flera andra sjukdomar, som till exempel vitaminbrist, infektion, depression, stress eller läkemedelspåverkan. Därför är det viktigt att få symptomen undersökta, i första hand på vårdc

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar