Platsbyggt och egen design föredras av många

1 min läsning

Den som ska beställa ett nybyggt hus ställs inför följande val: Ska man välja en standardmodell av prefabricerade sektioner som monteras på tomten? Eller utforma huset fritt och få det uppbyggt från grunden med lösvirke på sin tomt? Det sistnämnda väljs av många som söker flexiblare möjligheter och egna anpassningar. Vi ber Oskar Cederqvist, på Lyckebohus i Lidköping, förklara vilka möjligheter som öppnas om huset ritas och byggs under friare former.

Text: Tom Swales

Oskar upplever att stoltheten och nöjdheten är större hos husägare som medverkat i anpassningen och utformningen av sitt hus.

– Ja, villan blir ju verkligen efter den egna smaken och behovet. Man behöver inte ha någon särskilt rit- eller byggkompetens, för man kan antingen ta hjälp av en arkitekt eller planera fram det tillsammans med oss. Man kan också utgå från något av alla våra idéhus, alltså grundmodeller som representerar olika stilar, huskroppar, storlekar, antal våningar och taklutningar. Då kan man välja det som mest liknar den egna visionen, och förändra eller bygga vidare på. Eftersom huset fribyggs med löst virke på tomten, så är allt möjligt.

Motsatsen till ett lösvirkesbyggt hus är fabriksbyggda hussektioner, som levereras för montering på tomten. Det förutsätter ofta att man begränsas till en viss standard i fabriken, samt att modulerna begränsas i storlek och vikt för att kunna transporteras. Dessutom kommer modulhusets konstruktion ha tydligare skarvar, som visserligen döljs, men som enligt somliga kan utgöra en skillnad i styrka, vridstyvhet och stabilitet.

DIGITALT RITVERKTYG FÖR FRI KREATIVITET

Ett sätt att påverka, anpassa och utforma sin egen villa är att experimentera med det digitala ritverktyget, på Lyckebohus hemsida. Villanytt testar ritfunktionen online för att se hur flexibla möjligheterna är.

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar