Lär dig takets svagheter

2 min läsning

Hur vet man att det är dags att byta tak? Och vad ska man tänka på? Villanytt kontaktade Viktor Rudholm, Rudholms tak och specialister på villatak. Det finns både tumregler och fällor att undvika.

TEXT EVA RYDINGER

Som villa- eller stugägare drar man sig för det stora takprojektet, och det är lätt att skjuta det på framtiden. Men sanningen är den att projektet både blir större och dyrare om man låter det gå för långt.

– Tak som är över 25 år gamla ska besiktigas en gång om året, menar Viktor Rudholm.

KONTINUERLIGT UNDERHÅLL

Ja, beroende på byggnadsår och material behöver ett tak underhållas när det har 25 år på nacken. Det är tumregeln.

– Då har ofta materialet gjort sitt och underhåll krävs. Läkten kan ha gett upp och man märker att tätskiktet – eller takpappen – är torr. Pannorna kan också behöva bytas, särskilt om det är betongpannor, säger Viktor Rudholm.

BETONGPANNOR KORTARE LIVSLÄNGD

För hus byggda från 70- och 80-talet fram till idag är det vanligast med betongpannor på villataken. Och dessa blir porösa efter 25 år.

– Istället för att avleda fukt suger de åt sig fukt och det bildas mossa på taket. Det kan också bli frostspänningar i pannorna beroende på fukten. Så detta bör man ha koll på, säger Viktor Rudholm. Tegelpannor håller längre och kan oftast återanvändas. Men priset för betong är en tredjedel vilket gör att dessa är mer populära. Ett problem med betong är dock att alla takstolar inte klarar av att bära betongpannor som väger 30 procent mer än tegel.

– Betongpannor är vanligast idag och har en livslängd på 30 år. Åtta av tio tak har betongpannor, säger Viktor Rudholm.

NÄR DET GÅTT FÖR LÅNGT

Om underhåll inte genomförs i tid finns en risk för att underskiktet – som täcker hela takytan – blir fördärvad. Denna har annars en livslängd på 60 år.

– Denna vill man inte byta, det är kostsamt. Och

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar