Friluftsröster om nya budgeten

2 min läsning

Regeringens budgetproposition för 2024 gav inte den skjuts åt naturvård och friluftsliv som många av oss hoppats. Vi har pratat med Svenskt Friluftsliv, Svenska Turistföreningen och Naturskyddsföreningen – som är kristiska.

Foto: Getty Images

Vad anser ni om regeringens budgetproposition för 2024 när det gäller natur och friluftsliv, och hur påverkas ert arbete?

SF: För friluftslivet i stort medförde regeringens budget för 2024 nerdragningar, bland annat inom skötsel och naturvård. Svenskt Friluftsliv fick dock behålla sitt utökade anslag från året innan på närmare 98 miljoner för det organiserade friluftslivet, vilket vi är glada för – även om vi hade hoppats på en höjning.

STF: Det är positivt att regeringens satsning på vandringsleder i fjäll och lågland ligger kvar till 2027, som miljöministern tidigare lovat. Men det är oroande att regeringen inte lyssnat på de 64 711 personer som undertecknat STF:s upprop om en återställning av anslaget till länsstyrelserna så att de kan sköta om alla naturreservat och nationalparker. STF:s lokalavdelningar och boenden är oroliga över att vindskydd, dass och grillplatser kommer att stängas, vilket skulle få stora negativa effekter.

NF: Budgeten är en katastrof för klimatet. Den leder till kraftigt ökade utsläpp och till att Sverige inte klarar att nå klimatmålen. De små satsningar på klimatet som görs äts upp av åtgärder som kommer att öka utsläppen. Särskilt häpnadsväckande är regeringens bristande satsning på klimatanpassning, efter att stormen Hans visat hur stort behovet av anpassningar är. Naturskyddsföreningen är en oberoende ideell organisation med över 200 000 medlemmar som stöttar vårt arbete, så vi påverkas inte direkt av budgeten.

Ligger anslaget för åtgärder och skötsel av värdefull natur på en rimlig nivå?

SF: Nej, vi bedömer att anslaget inte ligger på en rimlig nivå utan bör höjas för att viktiga åtgärder ska kunna genomföras, så som exempelvis skötsel av eftersatta leder. Det är viktigt att regeringen säkrar en långsiktig finansiering då vi ser att intresset för utomhusvistelse och friluftsliv ökar.

STF: Naturvårdsverket har konstaterat att den kraftiga minskningen i skötselanslaget får konsekvenser i naturreservat och nationalparker i hela landet. Redan under den gångna sommaren har vi sett varningsskyltar om trasiga spänger och vindskydd, stängda dass och överfulla soptunnor. Nu när minskningen permanentas frågar vi oss

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar