Så köper du hållbar teknik

5 min läsning

Konsumtionen av teknikprodukter ökar samtidigt som de flesta av dem är rejäla miljöbovar. Att välja miljövänliga alternativ är inte enkelt, men det går.

Försäljning av teknikprylar ökar

I en rapport från FN framgår att det såldes cirka 1,4 miljarder mobiltelefoner i världen under år 2020, en ökning med sju procent från året innan. Motsvarande siffra för datorer är cirka 340 miljoner enheter. Om vi lägger till skärmar, spelkonsoler, smart hem-teknik, hobbyprylar och leksaker är trenden entydig. Vi handlar allt fler teknikprylar att använda för arbete och fritid. Att detta innebär ökad miljöförstöring är tämligen självklart. Frågan är vad du och jag kan göra åt den bekymmersamma utvecklingen – men även vilka regulatoriska förändringar som kommer att tvinga oss att agera annorlunda än tidigare.

En viktig aspekt när det gäller hållbar utveckling är avfallshantering. Enligt EU-kommissionen har regionen ett genant världsrekord i att generera så kallade e-sopor. I genomsnitt producerar EU-medborgaren ungefär 16,2 kilo uttjänt elektronikskräp per år. Denna föga smickrande statistik står dock i relation till att EU är den mest importberoende delen av världen i det här hänseendet, men även faktorer som större köpkraft per capita jämfört med många andra världsdelar bör tas med i beräkningarna.

Det är väldigt viktigt att allt e-avfall samlas in eftersom det innehåller många farliga ämnen, som bly, kvicksilver, flamskyddsmedel och kadmium, som inte bör komma ut i kretsloppet och förgifta djur, växter och inte minst människor. Enligt undersökningar från FN hanteras enbart cirka 20 procent av världens e-avfall av godkända system. Illegal handel med avfall är inget nytt, men i takt med att mängden e-sopor växer ökar också problematiken kring detta.

Ingen miljöhänsyn

Datorer och mobiler är attraktiva inom illegal avfallshantering eftersom de kan innehålla värdefulla metaller. Men den olagliga handeln tar inte hänsyn till om hanteringen och återvinningen av dessa metaller skadar miljön.

– I Sverige är det enkelt att göra rätt för privatpersoner. El-Kretsen har i samarbete med landets alla kommuner byggt upp ett insamlingssystem, och så fort produkterna kommit till vår insamling så har vi koll på flödena så att inget försvinner längs vägen, förklarar Mårten Sundin, marknadschef på El-kretsen, som är näringslivets servicebolag för att hantera producenternas skyldighet att ansvara för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Det är även vanligt förekommande att priv

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar