Inspiratören: ”kvinnors mod förändrar världen”

5 min läsning

Som generalsekreterare för Kvinna till kvinna, en av världens främsta kvinnorättsorganisationer, ser Petra Tötterman Andorff dagligen hur kvinnor engagerar sig och sätter sina systrars, döttrars och mödrars säkerhet framför sin egen. Det modet inspirerar henne att jobba vidare för en bättre värld.

Av SOFIA EDGREN Foto BEATA HOLMGREN/STUDIO FEMME

Det kan låta märkligt men Petra Tötterman Andorff kan delvis tacka seriefiguren Fantomen för sin yrkesroll. Eller egentligen hans hustru, Diana Palmer – diplomat, sjuksköterska, simhopperska – och så mycket coolare än maken som hon historiskt sett stått i skuggan av.

– Diana var upptäcktsresande som började jobba inom FN:s avdelning för mänskliga rättigheter. Jag läste massor som barn, och hon är en av de fiktiva karaktärer som gjorde stort avtryck. Hon satte en riktning i mitt liv, säger Petra när vi ses på hennes arbetsplats i Hammarby sjöstad i Stockholm.

Nu blev det inte riktigt FN för Petra, men som generalsekreterare för Kvinna till kvinna jobbar hon ofta med att försöka påverka organisationen. Och därtill kring samma huvudämnen: fred och mänskliga rättigheter – i hennes fall kvinnor i konfliktdrabbade länder.

Att få stopp på mäns våld mot kvinnor och stödja kvinnor som utsatts för övergrepp, att stå upp för kvinnors sexuella hälsa och rättigheter, att stärka kvinnors ekonomiska rättigheter och att arbeta för hållbar fred – listan kan göras längre men det är i huvudsak de frågorna som stått i organisationens fokus sedan starten 1993. En historia som började efter rapporter om de vidriga övergreppen under Balkankriget. Då slöt sig en grupp kvinnor från svensk kvinnorörelse och svensk fredsrörelse samman och slog näven i bordet.

– De sa att ”nej, det här funkar inte, det här går vi inte med på. Vi kan inte ha den sortens övergrepp mot kvinnor och flickor i Europa på 90-talet”. De gick ut med ett upprop till kvinnor i Sverige med uppmaning om stöd till kvinnor i flyktingläger, berättar Petra.

Hennes föregångare såg att de kunde göra mycket på plats, men även att kvinnorna på plats i lägren redan börjat engagera och samordna sig. Sedan starten har Kvinna till Kvinna alltid jobbat för att kampen framför allt ska ledas och bedrivas av kvinnorna i de drabbade länderna – oavsett om det är i Ukraina, Kongo eller Syrien.

– De vet bäst vad de och deras samhälle behöver. Och vi ska möjliggöra det arbetet och skapa förutsättningar för deras arbete inom ramarna för global solidaritet och

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar