Easee svarar myndighetskritiken: ”alla våra kunder kan ladda helt tryggt”

1 min läsning

Norska Easee menar i ett svar till Elsäkerhetsverket att deras laddbox Home med varianter är säker och uppfyller alla lagliga krav.

Text: Wiggo Björck Foto: Mekonomen Company, Easee

Easees kompakta laddboxar hotas av säljstopp – delvis på grund av avsaknaden av en knapp.

D en populära laddboxen Easee Home med varianterna Charge och Ready hotas av säljstopp i Sverige efter att Elsäkerhetsverket anmärkt på flera brister med deras elsäkerhet (se s. 18 i föregående numret), vilket tidningen Elinstallatören var först med att rapportera i slutet av januari.

Myndigheten gav företaget tills 13 februari att svara på kritiken, vilket företaget nu gjort i ett 19 sidor långt brev som ams tagit del av. I det avfärdar man de påstådda bristerna.

– Det finns inte några lagliga skäl att utfärda försäljningsförbud i Sverige, skriver företaget i sitt brev till myndigheten.

Jordfelsskydd finns visst inbyggd i laddboxen, både för växel- och likström, redogör Easee för i brevet.

"En exakt och snabb digital sensor känner av eventuell läckström och signalerar detta så att strömmen bryts", skriver Easee i sitt brev. Skyddet testas automatiskt mellan varje laddning och minst en gång om dagen. Däremot saknar Easees lösning för jordfelsskyddet en extern testknapp, vilket krävs för att uppfylla standarden EN 61008-1 som företaget påstår. Enligt Elsäkerhetsverket gör detta att lösningen "därför inte anses vara en jordfelsbrytare" eftersom den inte uppfyller samtliga krav.

"EU:s produktförordningar tillåter tillverkare att välja hur de uppfyller de väsentliga

Denna artikel är publicerad i...

Liknande artiklar

Liknande artiklar